Salta al contingut

Ajuntament / Tablón de anuncios

Anunci Ajuntament d’Oliva licitació contractació de les obres «Millora camins i vials Oliva 2016-2017» (Pendent publicació BOPV)

Les ofertes es presentaran a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci de licitació en el B.O.P.V.

Consulta el projecte en el següent enllaç:

https://www.dropbox.com/s/q5lveudzp98slxt/Proyecto%20obras%20caminos%20%20viales%202016-2017.pdf?dl=0