Salta al contingut

Ajuntament / Tauler d'anuncis

Anunci Ajuntament d’Oliva licitació contractació de les obres “Millora camins i vials Oliva 2016-2017” (termini presentació proposicions finalitzat)

Les ofertes es presentaran a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci de licitació en el B.O.P.V. i fins les 14.00 hores del dia 22 de març de 2017.

Consulta el projecte en el següent enllaç:

https://www.dropbox.com/s/q5lveudzp98slxt/Proyecto%20obras%20caminos%20%20viales%202016-2017.pdf?dl=0