Salta al contingut

Ajuntament / Tablón de anuncios

Resultats segon examen i fase concurs procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball d’agent d’igualtat

Resultats de la segona prova del procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball d’agent d’igualtat.