Salta al contingut

Premsa

Arxiu

Anunci de licitació per a la contractació de les obres contingudes al «Text Refós del modificat del projecte d’urbanització per la finalització de les obres del sector Aigua Blanca IV» (termini de presentació de pliques finalitzat)

El dimecres, 17 de maig de 2017, s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de València (BOPV) l’anunci de licitació. Termini de presentació de pliques finalitzat. El modificat de projecte està disponible al següent enllaç: https://www.dropbox.com/sh/x0wka324epv3s5p/AACtWpE6DlNC_V9w8Qsg7CrTa?dl=0 Índex Memòria i annexes Plànols Plec prescripcions tècniques, pressupost i estudi de seguretat i salut Projectes elèctrics legalitzats…