Salta al contingut

Premsa

L’Ajuntament d’Oliva al•lega Reglament General de Costes

El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha publicat el projecte de Reial Decret pel qual s’aprova el Reglament General de Costes, que inclou les novetats que presenta la Llei 2/2013, de 29 de maig, de Protecció i Ús Sostenible del Litoral. L’Ajuntament d’Oliva ha al·legat a l’esborrany del Reglament General de Costes, el període de publicació del qual va finalitzar ahir, 2 d’abril.

 

L’Ajuntament d’Oliva, juntament a l’associació d’afectats d’Oliva, esperaven que el reglament oferira una solució al cas del Sector 5 de la platja d’Oliva, que en el seu dia va fer les cessions de sòl dotacional junt al domini públic, amb els informes favorables de tots els organismes, inclòs el de Costes. Eixa cessió gratuïta de terreny junt al domini públic, que no era obligatòria, va propiciar que en la proposta de delimitació de la línia marítima terrestre que el Ministeri va realitzar en 2008, augmentara el domini públic, i allò que és més perjudicial, la servitud de protecció, creant un greuge comparatiu i penalitzant precisament a aquells que més han reculat la urbanització, en benefici del domini públic.

 

És per això que s’ha presentat l’al·legació següent:

 

“En aquells sectors amb sòl urbà que fiten amb el Domini Públic Marítim Terrestre que s’hagen desenvolupat d’acord amb les delimitacions vigents en cada moment, i en els que haja produït cessions de sòl dotacional ubicats en la fita amb el domini públic, es mantindrà inalterada la servitud de protecció existent en el moment d’aprovació de l’instrument d’ordenació del dit sector, amb independència i sense perjudici de les modificacions o alteracions que, posteriorment, puga experimentar la Línia de Delimitació del Delimitació Marítim Terrestre”.

 

O dit d’una altra manera:

 

“Fer extensius els efectes proposats en la zona de servitud de protecció per a les marines (article 44.6. b) a aquells trams de sòl urbà desenvolupats d’acord amb la legislació i Delimitació Marítima Terrestre en vigor en eixe moment”.

 

L’al·legació de l’Ajuntament d’Oliva ha estat redactada des del departament d’Ordenació del Territori, que dirigeix el tinent d’alcalde Vicent Canet, en col·laboració amb l’associació d’afectats d’Oliva; i ha estat signada per l’alcalde i per tots els portaveus dels grups polítics municipals.