Serveis Socials

Els Serveis socials constitueixen el punt d’accés immediat i el lligam més pròxim al ciutadà.

És un Servei municipal , públic i gratuït, l’objectiu del qual és l’atenció integral de la nostra població.

La Regidoria de Benestar Social abraça totes les àrees i temàtiques d’interés social municipal, tot centrant- se principalment en la informació, atenció i intervenció a:

  • Discapacitats
  • Tercera Edat
  • Dona
  • Menors
  • Familia
  • Migrants
  • Dependència