14/06/2018 EXPEDIENT CONTRACTE PRIVAT D’ARRENDAMENT DEL LOCAL  EN C/ POETA QUEROL, 7 DE OLIVA

Informe justificatiu i avaluació sense dades personales

Propuesta contrato arrendamiento sin datos personales

Més informació: http://www.olivaoberta.es/va/transparencia/Arrendamientos%20Privados/Arrendamientos%20Privados