Introducció

La participació ciutadana avui és un dels grans pilars de les societats democràtiques. Els espais, les vies i els mètodes de participació promouen i faciliten una estreta col·laboració entre les institucions i la ciutadania per tal de millorar la gestió dels governs. La participació permet millorar la qualitat de vida dels ciutadans, a qui fa protagonistes i responsables de les decisions que els afecten. Amb la participació es reforça la democràcia representativa i s’educa per a una nova cultura política.

Cal implicar la ciutadania en la presa de decisions de la gestió diària, per això volem promoure espais i vies de participació ciutadana en la gestió municipal recolzant les associacions de veïns, i totes aquelles que fomenten el compromís ciutadà en el dia a dia de la ciutat.

Què és la participació ciutadana?

La participació ciutadana és la implicació de la ciutadania en la presa de decisions dels governs, mitjançant espais, vies i mètodes que milloren la qualitat de la gestió pública, per fer-la més eficaç.

La participació ciutadana és una manera de governar conjuntament amb la ciutadania amb transparència i corresponsabilitat. És, també, un procés educatiu que passa per aprendre a donar i rebre informació, consultar, debatre, participar en la presa de decisió, i en el seguiment de la gestió pública.

Per què pensem que és important la participació ciutadana?
  • Per implicar i responsabilitzar la ciutadania en la gestió de la cosa pública.
  • Per transformar i millorar Oliva amb la participació i implicació de totes i tots.
  • Per complir amb la legislació vigent (els tractats europeus, la Constitució Espanyola, l’Estatut d’autonomia…).