A finals de maig es va iniciar la campanya de desratització i desinfecció del casc urbà del municipi d’Oliva. Tenim per davant un gran repte, controlar les plagues de roedors i paneroles, tasca cada vegada més complicada donada la proliferació que han tingut en general totes les plagues.

En el document adjunt podeu veure quina és la programació que hem fet per anar erradicant els roedors i les paneroles

 

                      RATES                                    PANEROLES