Escoles infantils de 0 a 3 anys

Curs escolar 2020/2021

Procés telemàtic d’admissió d’alumnes a les Escoles Infantils Municipals “El Caragol” i “La Taronja Ninos”.

Sessions en línia informatives

Des del departament d’Educació de l’Ajuntament d’Oliva s’informa que les escoletes infantils EIM El Caragol i EIM La Taronja d’Oliva no podran realitzar les habituals Jornades de Portes Obertes ateses les circumstàncies actuals.

Per tal de donar a conéixer a les famílies l’escoleta, informar del seu programa, així com resoldre dubtes i mantindre un primer contacte, s’han programat sessions informatives en línia, a les quals les famílies dels xiquets i xiquetes nascuts en 2018, 2019 i 2020 podran accedir:

EIM LA TARONJA
Divendres, 29 de maig – 17.30 h.
EL CARAGOL
Dimecres, 3 de juny – 18.00 h.

Les persones interessades s’han d’inscriure a la sessió o sessions que vulguen. Les reunions es realitzaran per una plataforma digital. Detallem la forma d’inscripció de la sessió per a l’Escola Infantil La Taronja i l’Escola Infantil El Caragol.

➡️LA TARONJA
Emplenar el formulari d’inscripció, que apareix al següent enllaç: 
https://cutt.ly/myP8w3G

➡️EL CARAGOL
Caldrà enviar un correu electrònic indicant el nom i telèfon a: caragol@oliva.es

Una vegada preinscrits es rebrà un enllaç per a assistir a la sessió informativa en línia.

 

 

CURS ESCOLAR 2020/21

Educació infantil, primària, secundària, Formació Professional Bàsica, cicles formatius, batxillerat

El procés d’escolarització de l’educació infantil de 2n cicle, primària, secundària, batxiller i cicles formatius, depén de la Conselleria d’Educació. Està regulat a través de diverses normes legals (resolució, orde i decret) que pots descarregar-te en aquest web. Des del Departament d’Educació t’ajudem facilitant la informació i lliurant les instàncies. Tot aquest procés es coordina a través d’una Comissió que emana del Consell Escolar Municipal, la Comissió Municipal d’Escolarització, on estan representats l’administració educativa, els directors i directores de tots els centres d’Oliva, AMPAs pública i privada concertada i l’ajuntament. Per a cada curs escolar, per resolució de la Direcció Territorial d’Educació, s’estableix el calendari i el procediment d’admissió d’alumnes en centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics. Hi ha dos períodes d’escolarització:

  • En el període ordinari d’escolarització, el termini de presentació de sol·licituds de plaça escolar per al següent curs 2020-2021 és del 8 al 16 de juny (Educació Infantil-Primària) i del 17 al 25 de juny (ESO, Batxillerat, FP Bàsica i Cicles Formatius) en els mateixos centres educatius.
  • Per a l’alumnat que necessite ser escolaritzat amb posterioritat a l’anterior període ordinari, l’assignació de plaça escolar es realitza a través del Departament d’Educació de l’ajuntament.

Calendari procés d’admissió alumnes d’Infantil i Primària curs 2020-2021

La normativa aplicable a tot el procés educatiu és la següent: