INFORMACIÓ PRÀCTICA:

Forn romà d'Oliva

 Localització:

 Carrer Santíssim, nº 15

 

VISITES

Concertar-la telefonant al nº: 

96 285 12 53

      De dimarts a dissabte

 

Al carrer Santíssim nº 15 es conserva in situ un dels Forn ceràmics utilitzats per la terrisseria romana del s. I. d. C. que, fa 2000 anys, produïa àmfores, ceràmica comú i material de construcció en una Vil·la rural de la nostra comarca. Aquest forn és un dels quatre que, junt a restes d’edificacions i abocadors, proporcionà aquest excepcional jaciment arqueològic en plena activitat des dels primers anys de l’Era fins el 80 d. C.  El forn, de planta quadrangular, conserva pràcticament íntegra la graella, la cambra de combustió i part de la boca d’alimentació, mentre que , de la cambra de cocció, només resta part de la paret. De particular interès és també l’espai, de planta quadrada, obert a la boca d’alimentació i delimitat per tres murs fets amb pedra de paredar que servia per a emmagatzemar la llenyada i alimentar de combustible al forn.