AGÈNCIA DE MEDIACIÓ PER A LA INTEGRACIÓ I LA CONVIVÈNCIA SOCIAL (AMICS)

  • Servei d’atenció a persones immigrants
  • Assessorament jurídic
  • Formació per a la integració social
  • Informació i assessorament sobre la llei d’estrangeria
  • Informes d’arrelament