Sol·licitud d’antecedents penals per a la llicencia de tinença d’animals potencialment perillosos

Declaració jurada per a la tinença d’animals perillosos

Sol·licitud/Renovació de llicència municipal de possessió d’animals perillosos

Sol·licitud d’alta/baixa/incidència en el registre d’animals altament perillosos

Gestió de multes de circulació

Sol·licitud targeta d’armes aire comprimit 4a categoria