La Llei 39/2006, en vigor des de l’1 de gener de 2007, té com a objecte reconéixer els ciutadans el dret a la promoció de l’autonomia personal i d’atenció a les persones en situació de dependència

Beneficiaris:

  • Persones majors dependents.
  • Discapacitats moderats, severs o grans dependents.
  • Xiquets menors de tres anys amb problemes de dependència.
  • Persones amb discapacitat psíquica, intel·lectual i amb malaltia mental dependents.

Requisits:

  • Ser espanyol (o tindre residència legal a Espanya) .
  • Tindran un tractament especial els menors de 3 anys discapacitats.
  • Trobar-se en situació de dependència en algun dels graus establerts per la Llei.
  • Residir en territori espanyol, i haver-ho fet durant 5 anys, dels quals dos hauran de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

En el cas de menors de 3 anys, els requisits de residència anteriors s’exigiran a la persona encarregada de la seua guarda i custòdia.

On es tramita: al CENTRE SOCIAL DE SANT  FRANCES amb cita prèvia amb la Treballadora Social  de Dependència.

C/ GARCIA ORDOÑEZ, 8

TEL: 962850213 / 962850375

FAX: 962839043