Inventari dels immobles municipals aprovat en 2004