foto arxiu 2 termeAmb aquest projecte es pretén informar i facilitar el contacte entre titulars de parcel·les del terme que volen cedir-les i aquelles persones que desitgen cultivar-les, bé perquè ja es dediquen o que pretenen dedicar-se a l’activitat agrícola. D’aquesta forma s’afavoreix la continuïtat de l’activitat al municipi a través del cultiu racional, directe i personal de la terra.

El Banc de Terres Agrícoles té la seu en l’Oficina Local Agrària i de Medi Ambient (OLAMA) de l’Ajuntament d’Oliva (2a planta) on es pot sol·licitar informació sobre el seu funcionament. Les sol·licituds d’alta, de baixa, i de consulta de les llistes del Banc de Terres es poden obtenir en la mateixa OLAMA, en el Magatzem Municipal (carretera Pego s/n), i en la pàgina web municipal www.oliva.es (secció d’Agricultura) Les sol·licituds es presentaran al registre general.