Sin título-1

Les corporacions locals pel fet de ser les més pròximes als ciutadans, són les que han de vincular-se directament a la comunitat escolar, intervenint en l’àmbit educatiu, jugant un paper dinamitzador tant en la gestió com en el finançament dels serveis educatius necessaris per als ciutadans i que sovint hi són demandats als ajuntaments.

Per tot això, col·laborar i participar en un bon desenvolupament de l’educació és una prioritat del nostre Ajuntament, i amb aquesta finalitat, des del Departament d’Educació, la implicació amb els centres escolars, AMPAS i alumnes és absoluta, a fi de garantir als nostres ciutadans una educació de qualitat, creant programes i actuacions específiques, bé de titularitat municipal, bé en col·laboració amb altres entitats socials o àrees municipals que contribueixen a la millora i qualitat dels serveis educatius.

Des d’aquest departament es pretén, a més, ser un enllaç entre els diferents centres educatius, amb l’objectiu de mantenir i informar de tot el que és necessari per a facilitar la integració, la comunicació i la relació amb l’entorn i l’ajuntament.

Fruit de tot aquest esforç el Departament d’Educació presenta aquest WEB. Volem posar a l’abast de tots una ferramenta que facilita l’accés a tota la informació al mateix temps que esdevé un espai des del qual oferim la nostra disposició a tots els veïns d’Oliva.