L’any 1510 es van censar 710 famílies a Oliva (UNS 2.840 hab.), pràcticament les mateixes que a Gandia, la meitat de les quals eren musulmanes. El 1609 tenia 385 cases de cristians vells i 350 de moriscos o cristians nous, que foren expulsats al nord d’Àfrica a través del port de Dénia. El 1646 només tenia 452 cases, que hi haurien augmenat en un nombre de 656 cases al 1713 i gairebé es duplicaren en el transcurs del segle XVIII, fins a sumar una mica més de 5.000 habitants l’any 1786.[2] Des d’aleshores el seu creixement demogràfic ha sigut constant, encara que menor que a Gandia. El 1887 Oliva tenia 8.779 habitants; el 1950 havia crescut a 13.343 i el 1981 fregava ja els 20.000. El 2003 el padró registrava un total de 22.768 habitants, dels que 20.687 corresponien a la capital municipal, 1.650 a la Platja i la resta a cases disseminades pel terme.[2] Oliva tenia una població de 27.374 habitants en 2007 i 28.419 habitants al 2009 (INE), de la que un 26.21% estava constituït per ciutadans de nacionalitat estrangera.

Evolució demogràfica d’Oliva

 1857   1887   1990   1910   1920   1930  1940  1950  1960  1970  1980  1991
 6.984  8.779  7.956  9.619  8.995 12.178 18.407 13.343 14.579 16.772 19.580 20.311