L’àrea de la Dona pretén prestar un major interés al col·lectiu de les dones amb necessitat d’atenció específica, i també reforçar les mesures de sensibilització i prevenció de la violència de gènere.

1.- Ajuda econòmica per a dones víctimes de la violència de gènere 

Dirigida a les víctimes de violència de gènere per les quals quede acreditada insuficiència de recursos i unes especials dificultats per obtenir una ocupació.

Per a ser beneficiària del dret a l’ajuda econòmica, la dona víctima de violència de gènere haurà de reunir, a la data de la sol·licitud de l’ajuda, els següents requisits:

Requisits:

 • Ser resident al País Valencià.
 • No tindre rendes que, en còmput mensual, superen el 75 per cent de salari mínim interprofessional vigent, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries.
 • Tindre especials dificultats per obtenir una ocupació, que s’acreditarà a través de l’Informe del Servei Valencià d’Ocupació i Formació.
 • No haver rebut aquesta ajuda amb anterioritat.

On és tramita: amb cita prèvia amb el Treballador Social

 • CENTRE SOCIAL DE SANT  VICENT

C/ GARCIA ORDOÑEZ, 8

TEL: 962850213 / 962850375

FAX: 962839043

 • CENTRE SOCIAL DE SANT  FRANCESC

CARRETERA DE PEGO, 5

TEL: 962850528 / 962850193

 • CENTRE DE PARTICIPACIÓ  CIUTADANA (CPC)

C/ ERAS DE JUAN, S/N

TEL: 962963746

Termini de sol·licitud:

El termini de presentació de sol·licituds estarà vigent durant tot l’any.

2.- Teleassistència Dona

És un dispositiu mòbil, amb localitzador GPS, per a l’atenció i protecció immediata i a distància davant de situacions d’emergència de dones víctimes de violència de gènere, connectat amb un centre d’atenció les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any; informa la Policia en casos de risc/agressió.

És per prevenir agressions de violència de gènere o minimitzar les seues conseqüències si s’arribaren a produir, facilitant el contacte amb un entorn de seguretat i possibilitant la intervenció immediata, amb mobilització, si és el cas, dels recursos d’atenció que foren necessaris.

Requisits: 

 • Dones víctimes de violència que tinguen ordre de protecció o mesura d’allunyament vigent.
 • No conviure amb la persona o persones que l’han sotmés a maltractament.
 • Participar en els programes d’atenció especialitzats per a víctimes de violència de gènere existents en el seu àmbit autonòmic.

Termini de sol·licitud: Durant tot l’any.

On es tramita: amb cita prèvia amb el Treballador Social.

 •  CENTRE SOCIAL DE SANT  VICENT

C/ GARCIA ORDOÑEZ, 8

TEL: 962850213 / 962850375

FAX: 962839043

 • CENTRE SOCIAL DE SANT  FRANCESC

CARRETERA DE PEGO, 5

TEL: 962850528 / 962850193

 • CENTRE DE PARTICIPACIÓ  CIUTADANA (CPC)

C/ ERAS DE JUAN, S/N

TEL: 962963746

3.- Altres

 • Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona (25 de  novembre)
 • Dia de la dona (8 de març)