Sin título-1La finalitat d’aquesta secció és contribuir a potenciar les activitats que realitzen les associacions juvenils en el camp de l’oci i temps lliure, a més de la promoció de la solidaritat i de la participació social.

En Oliva tenim moltíssimes associacions que son part fonamental de la vida del poble. Entra ací per veure-les totes. Participa!

El Casal Jove ofereix a les associacions (o als grups en procés de constitució), assessorament i informació sobre ajuda econòmica i recursos tècnics i materials de la Generalitat.

Preguntes Freqüents:

  • Com puc registrar una Associació com a tal?

Segons estableix la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i la Llei 14/2008, de 14 de novembre, d’Associacions de la Comunitat Valenciana, en cada comunitat autònoma hi haurà un registre d’associacions que tindrà com a objecte la inscripció de les associacions de caràcter docent, cultural, artístic, de benefici assistencial, de voluntariat social i semblants, que realitzen principalment les seues funcions en el seu àmbit territorial.

Per començar els tràmits entra a ací.

  • Com puc inscriure una associació al Cens d’Associacions Juvenils i Entitats prestadores de Serveis a la Joventut?

Per a la inscripció d’una entitat o associació juvenil en el Cens, es necessari presentar en els registres del IVAJ, GVA JOVE, o en qualsevol altre organisme competent en la matèria de la Generalitat, els documents que ací s’especifiquen.

  • On s’ha d’anar per a dur a terme el registre?

REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA DE GOVERNACIÓ I JUSTÍCIA

REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE GOVERNACIÓ I JUSTÍCIA – ALACANT

REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE GOVERNACIÓ I JUSTÍCIA – CASTELLÓ

  • Quins documents fan falta per a registrar una associació?

Els documents relacionats amb  la sol·licitud d’inscripció en el registre d’una associació son:

INSCRIPCIÓ AL REGISTRE D’ASSOCIACIONS
ACTA FUNDACIONAL DE L’ASSOCIACIÓ
RELACIÓ DE COMPONENTS DE L’ÒRGAN PROVISIONAL DE GOVERN
MODEL D’ESTATUTS D’ASSOCIACIONS
MODELS D’ESTATUTS D’ASSOCIACIONS JUVENILS (SECCIÓ 3a)
ESTATUTS AMPAs

Per a qualsevol consulta, més informació ací.

  • Vull començar un voluntariat, on m’apunte?
No hi ha una llista on apuntar-te, però sí que pots rebre informació i ajuda per trobar entitats que hi participen en el teu projecte. Pots consultar la guia de Joves en Acció ací.
  • On puc informar-me sobre projectes de voluntariat en altres països?

Al Servei Voluntari Europeu. Existeix una base de dades amb totes les organitzacions acreditades pel Programa.

Tota la informació que necessites, clic ací.

Més preguntes freqüents, clic ací.

————————————————————————————————————————

Ajudes:

Les ajudes que convoca la Conselleria de Benestar Social estan destinades a finançar les despeses corrents dels programes anuals d’activitats de caràcter social i de voluntariat que incloguen actuacions amb algun dels camps prioritaris següents:

  1. Promoció de la solidaritat, la tolerància i el respecte mutu, i prevenció de qualsevol mena de discriminació.
  2. Foment i formació del voluntariat juvenil.
  3. Accions adreçades a col·lectius de joves amb risc d’exclusió social (en particular, persones amb discapacitat, minories ètniques, població reclusa, immigrants, malalts, drogodependents, etc.).
  4. Accions adreçades a enfortir les relacions intergeneracionals.

Descarrega sol·licitud d’ajudes.

Més informació en IVAJ.

Normativa:

A continuació es facilita una relació de normativa que s’estima pot ser d’interés en matèria d’Associacionisme.

Més informació sobre associacionisme en IVAJ.