Més informació: LEGISLACIÓ TURÍSTICA (Agéncia Valenciana del Turisme)