PUNT DE REGISTRE PER A LA FIRMA ELECTRÒNICA (PRU)

Punt de registre d’usuari de l’autoritat de (ACCV) certificació de la Comunitat Valenciana per a l’emissió de la firma electrònica.

El PRU proporciona als ciutadans i les empreses els mecanismes d’identificació telemàtica segurs en els tràmits administratius a través d’internet: els certificats digitals.

Amb la firma digital es garanteix la total seguretat i protecció de dades, el ciutadà pot realitzar operacions telemàtiques amb l’administració de la Generalitat Valenciana, administració local, administració general de l’estat i les universitats de la Comunitat Valenciana.

La sol·licitud del certificat digital és presencial i la persona que el sol·licita s’haurà d’identificar mitjançant el DNI, NIE o passaport espanyol en vigor.