El 1921, el Comité Internacional de la Creu Roja va adoptar quatre principis: Caritat, Universalitat, Independència i imparcialitat. El 1964, la Federació Internacional de Creu Roja i Mitja Lluna Roja va adoptar aquests principis als quals va sumar altres tres. Però va ser a Viena i l’any 65 en la XX Conferència Internacional de la Creu Roja quan es van definir i aprovar els Principis Fonamentals actualment en vigor: Humanitat, Imparcialitat, Neutralitat, Independència, Caràcter Voluntari, Unitat i Universalitat.

Els Principis Fonamentals són el Codi de Conducta i Ideari del Moviment Internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja, constitueixen les senyes d’identitat de la institució en tots els àmbits i nivells d’actuació.

Humanitat

El Moviment Internacional s’esforça, a prevenir i alleujar el sofriment dels homes.

Imparcialitat

No fa cap distinció de nacionalitat, raça, religió, condició social ni credo polític.

Neutralitat

El Moviment no pren part en hostilitats, controvèrsies polítiques, racial, religiós i ideològic.

Independència

S’ha de conservar una autonomia d’acord amb els principis del Moviment.

Caràcter Voluntari

És un moviment de socors voluntari i de caràcter desinteressat.

Unitat

A cada país només pot existir una Societat de la Creu Roja o de la Mitja Lluna Roja.

Universalitat

Totes les societats tenen els mateixos drets i el deure d’ajudar-se mútuament, és universal.

Assamblea Local d’Oliva