arru llibrito dina5VLC.indd

 

Programa d’ajudes econòmiques de l’Àrea de Regeneració i Renovació Urbana del Casc Antic d’Oliva.
La tramitació de la documentació necessària per a sol·licitar les ajudes econòmiques l’haurà de realitzar un tècnic competent (existeix un llistat de tècnics a disposició del particular).
El procediment per a la concessió de la subvenció consta de diferents fases descrites a continuació:
1. Entrega de la correcta documentació inicial i Sol·licitud de Qualificació Provisional
2. Obtenció de la Qualificació provisional
3. Inici de les actuacions
4 (Opcional). Sol·licitud d’avanç de la subvenció
5. Finalització de les actuacions
6. Entrega de la correcta documentació final i Sol·licitud de Qualificació Definitiva
7. Obtenció de la Qualificació Definitiva
8. Abonament de la subvenció

Si voleu informació personalitzada podeu enviar-nos una sol·licitud a l’enllaç següent: Oficina ARRU d’Oliva arru@oliva.es o contactar amb l’Oficina de l’ARRU:
Telèfon: 647 689 932
correu electrònic arru@oliva.es
Horari d’atenció al públic: (oficines del departament d’Urbanisme)
dimarts de 12:00 – 14:00
dijous de 9:00 -11:00
No oblideu deixar el vostre nom, el número de telèfon i l’adreça electrònica, el responsable de l’àrea es posarà en contacte amb vosaltres per atendre la vostra sol·licitud

 

banvalencia

Versió valencià

graphics-wallpapers-flag-of-spain-2

Versió castellà

bandera-inglesa

English version

Bases Reguladores de les ajudes econòmiques de l’ARRU del Casc Antic d’Oliva


Delimitació territorial de l’Àrea de Regeneració i Renovació Urbanes (ARRU) del Casc Antic d’Oliva


Manual per a la restauració de l’arquitectura tradicional d’Oliva (de caràcter complementari, mai substitutori, a les Normes Urbanístiques del PGOU)


Model de cartell per a informació públicaLlistat de tècnics de l’Àrea de Regeneració i Renovació Urbana del Casc Antic d’Oliva


(FAQ) Preguntes més freqüents de les ajudes econòmiques de l’Àrea de Regeneració i Renovació Urbana del Casc Antic d’Oliva


FORMULARIS PER A LA TRAMITACIÓ
Models normalitzats per a la sol·licitud de QUALIFICACIÓ PROVISIONAL


Models normalitzats per a la sol·licitud de D’AVANÇ DE LA SUBVENCIÓ


Models normalitzats per a la sol·licitud de QUALIFICACIÓ DEFINITIVA


Models comunicació d’inici de les obres


Anunci de l’Ajuntament d’Oliva sobre convocatòria en règim de concurrència competitiva, les ajudes econòmiques per al Programa de Foment de la Regeneració i Renovació Urbanes en l’ARRU del casc antic