ACTIVITATS JOVES I XIQUETS TEMPORADA 2020-2021.

ACTIVITATS i ESCOLES ESPORTIVES PER A JOVES

TEMPORADA 2020-21

 

1- INSCRIPCIONS EEM

 

 Les Escoles Esportives Municipals obrin el termini d’inscripcions de les seues activitats  per al pròxim curs 2020-2021. En totes elles es garantirà les mesures de seguretat marcades per les autoritats sanitàries competents i oferint sempre les majors garanties als xiquets i xiquetes.

En 1er lloc els interessats/ades hauran de  posar-se en contacte amb el Club per tal de concretar el grup i horari. Després cal emplenar la fitxa de preinscripció que vos proporcionarà la mateixa Escola Esportiva o que podeu trobar al  web i haureu de fer-la arribar  amb les dades completes al club corresponent.  Aquesta no asegura la plaça.

 

Les dades de contacte de les diferents EEM són:

 

Atletisme: Raquel Jiménez, 659 521 026, raquelj1102@hotmail.com

Bàsquet: Óscar Roca, 605 961 117, oscarpegatina@gmail.com

Dansa Clàssica: Natalia Vives, 615 090 837, nataliadansa@gmail.com

Escacs: Manuel Fenollar, 669 864 893, escacsoliva@gmail.com

Futbol: Pedro Balaguer 669 371 981 pedrobalmo@gmail.com

Gimnàstica Rítmica: Karina Vergel, 680 822 394, karina1445@hotmail.com

Handbol: Manolo Sansaloni, 636 334 040, manolo.sansaloni@gmail.com

Pàdel: Josep Mayans, 622 157 945, padeloliva@gmail.com

Patinatge: Inma Mateu, 651 505 459, patinemoliva@gmail.com

Pilota Valenciana: Xavi Artés, 619 143 971, javiartes78@hotmail.com

Tennis Taula: Rafa Parra, 696 423 289, delegatcorriol@hotmail.com

Tir Olímpic: Juansa Morató, 607 348 486, tirolimpicoliva@gmail.com

Voleibol: Maria Borras, 680 289 858, clubvoleioliva@gmail.com

 

QUADRE DE CATEGORIES

 

El pagament haurà de realitzar-se a les oficines del SEM amb l’horari establert, de dilluns a divendres de 9.30 a 14.30h i de 17.30 a 20.30h i dins dels dies assignats a cada Escola Esportiva. (Es donarà torn numèric a 1era hora del matí i a 1era hora de la vesprada per evitar la massificació o les cues).

 

Les dates d’inscripcions per dies i clubs seran el següents: Calendari inscripcions

 

 • ESCOLA DE PADEL (Activitat realitzada en les pistes de PADEL)

De 6 a 16 anys. Rati mínim 4 alumnes per grup.

 

CODI EDAT/ NIVELL INSTAL·LACIÓ DIES HORA
Pad. 1 Pre-benjamí mixt Pistes de Pàdel

 

Dilluns i dimecres o  dimarts, dijous

 

17.00 a 18.00

Pad. 2 Benjamí mixt Pistes de Pàdel

 

Dilluns i dimecres o  dimarts, dijous

 

17.00 a 18.00

18.00 a 19.00

Pad. 3 Aleví mixt Pistes de Pàdel

Dilluns i dimecres o

dimarts, dijous

 

18.00 a 19.00

17.00 a 18.00

Pad. 4 Benjamí/Aleví mixt Pistes Pàdel divendres 17.30 a 19.00
Pad. 5 Infantil/Cadet  mixt Pistes de Pàdel

 

Dilluns i dimecres o  dimarts, dijous

 

 

16.00 a 17.00

 

Pad. 6 Infantil – Cadet  mixt Pistes de Pàdel

 

Divendres

 

 

 

 

 

16.00 a 17.30

 

 

 

 

 • Nota: Els grups podran ser dilluns i dimecres; dimarts i dijous o dissabte, en funció de la inscripció.

* Quota complementaria de club: 25€ (activitats complementàries, samarreta i competicions locals de pàdel)

 • ESCOLA D’ATLETISME (Activitat realitzada en la Pista d’atletisme sintètica)
CODI EDAT/ NIVELL INSTAL·LACIÓ DIES HORA
Atl. 1 Prebenjam/Benjam. mixt Pista d’Atletisme

 

Dimarts, dijous

 

17.00 a 18.00

Atl. 2 Benjamí Pista d’Atletisme

 

Dimarts, dijous

 

17.00 – 18.00

Atl 3

 

Aleví mixt

 

Pista d’Atletisme

 

Dilluns i dimecres

 

17.00 a 18.00

Atl. 4 Infantil/Cadet Inic. mixt Pista d’Atletisme

Dimarts, dijous

i divendres

18.00 a 19.30

17.00 a 18.30

Atl. 5 Infantil/ Cadet  Compet. mixt Pista d’Atletisme

Dilluns i dimecres

i divendres

18.00 a 19.30

18.30 a 20.00

* Quota complementaria de club: Alevins 16€ anual (no obligatòria), Infantils 21€ anual i cadets  26€ anual (no obligatòria per als d’iniciació i obligatòria per als de competició) per a la fitxa rendiment i competició.

 • ESCOLA PATINATGE ARTÍSTIC

De 6 a 16 anys. (nascuts entre 2014 i 2004)

 

CODI EDAT/ NIVELL INSTAL·LACIÓ DIES HORA
Pat 1 Iniciació (1) Centre Polivalent

Dimarts i dijous

 

17.00 a 18.00
Pat  2 Iniciació (2) Centre Polivalent Dimarts i dijous 18.00 a 19.00
Pat 3 Perfeccionament 1 Centre Polivalent

Dilluns i dimecres

 

17.00 a 18.30

 

Pat 4 Perfeccionament 2

Centre Polivalent

Frontó

Dilluns i dimecres

divendres

18.30 a 20.00

17.00 a 18.00

Pat 5 Pre-competició

Centre Polivalent

Frontó

Dimarts i dijous

Divendres

16.00 a 17.00

16.00 a 17.00

* Quota complementaria i obligatòria de club: Quota anual 30€  entrenaments extra festivals, events, consumició events i samarreta personalitzada). Quotes entrenaments tècnics Extra obligatori per a perfecc. 1, competic i precompet.: G. Artística 30€ trimestral, Extra perfec.1, competic. i precompet.: Dansa 30€ trimestral obligatori. Les quotes complementaries de federació, llicència federativa per al 2021 consultar amb el club.

ESCOLA DE TENNIS TAULA

CODI EDAT/ NIVELL INSTAL·LACIÓ DIES HORA
Tta. 1 Benjamí i Aleví IES G.Ciscar

 

Dimarts i dijous

 

19.30 a 21.00
Tta. 2 Infantil i Cadet IES G.Ciscar

 

Dimarts i dijous

divendres

 

19.30 a 21.00

19.30 a 21.00

* Les sessions es podran avançar 1/2  hora en funció de la disponibilitat del centre.

* Quota complementaria de club: Llicència federativa benj. i alev. 15€; infantil i cadet, 20€. Aprox. (obligatòria si competixen)

 

ESCOLA DE VOLEIBOL

CODI EDAT/ NIVELL INSTAL·LACIÓ DIES HORA
Vol 1

 

Benjamí

 

Poliesportiu/Pavelló d’Esports

 

Dimarts, dijous

 

 

17.30 a 18.45

 

Vol 2

 

Aleví 1 i 2 (2 grups)

 

Poliesportiu/Pavelló d’Esports

 

Dimarts, dijous

 

 

17.30 a 18.45

 

Vol 3 Infantil 1 Poliesportiu/Pavelló d’Esports

 

Dimarts, dijous

i divendres

 

16.00 a 17.30
Vol 4 Infantil 2 Poliesportiu/Pavelló d’Esports

Dimarts i dijous

Divendres

 

16.00 a 17.30

 

Vol 5 Cadet 1 Poliesportiu/Pavelló d’Esports

Dimarts i dijous

Divendres

 

18.45 a 20.15

17.30 a 19.00

 

Vol 6

Cadet 2

 

Poliesportiu/Pavelló  d’Esports

Dimarts, Dijous

i  divendres

 

18.45 a 20.15

17.30 a 19.00

 

* Quota complementaria de club: 50€ (sols alumnes competició; inscripcions, arbitratges, samarreta)+ prima d’assegurança.

Els horaris són orientatius i estan subjectes a possibles modificacions, en funció del nombre d’inscrits.

ESCOLA D’ESCACS

De 6 a 16 anys. (nascuts entre 2014 i 2004)

 

CODI EDAT/ NIVELL INSTAL·LACIÓ DIES HORA
Esc 1 Iniciació

Club Escacs Oliva

Crtra/ Gandia 28

Dilluns  a  Dijous

(Triar 2 dies)

17.30 a 18.30
Esc 2 Perfeccionament

Club Escacs Oliva

Crtra/ Gandia 28

Dilluns a dimecres

(Triar 2 dies)

18.30 a 19.30

ESCOLA DE PILOTA VALENCIANA

CODI EDAT/ NIVELL INSTAL·LACIÓ DIES HORA
PI.1 Pre-benjamí/Benjamí 1

Frontó

Trinquet   nou

Dimecres ,i

divendres

18.00 a 19.00

17.30 a 18.30

PI.2 Prebenjamí/Benjamí 2

Trinquet  nou

Frontó

Dimecres i

divendres

18.00 a 19.00

17.30 a 18.30

PI.3 Aleví  Trinquet  nou

Dimecres i

divendres

19.00 a 20.00

18.30 a 19.30

PI.4 Infantil  1 Trinquet  nou

Dimecres i

divendres

16.30  a 18.00

18.00 a 19.30

PI.5 Infantil 2 Trinquet  nou

Dilluns i

Dijous

17.30 a 19.00
PI.6 Cadet I Trinquet nou

Dilluns i

 dijous

19.00 a 20.30

16.00 a 17.30

PI.7 Cadet II Trinquet nou

Dilluns i

dijous

16.00 a 17.30

             19.00 a 20.30

* Els horaris podran variar o ser modificats per circumstancies varies.

* Quota complementaria i obligatòria de club:25€ per als alumnes de l’any passat i 35€ per als alumnes nous, en concepte de material i trofeus.

ESCOLA DE GIMNÀSTICA RÍTMICA

De 6 a 16 anys (nascuts entre 2014 i 2004)

 

CODI EDAT/NIVELL instal·lació DIES HORA
Grt 1

 

Iniciació de 6 a  8 anys

(2 grups)

 

C.P. Lluís Vives

Dimarts

i dijous

 

17.00 a 18.00

 

Grt 2

 

Iniciació de 8 a 14 anys

(1grup)

 

 

 CP Desemparats

Dilluns

i dimecres

 

17.00 a 18.00

 

 

Grt 3

 

 

Nivell 2º any i perfeccionament

(3 grups)

 

C.P. Lluís Vives i Desemparats Dilluns i dimecres 18.00 a 19.30

Grt 4

 

 

Pre-competició

(2 grups)

 

 

 

Luís Vives i

C.P. Desemparats

 

 

Dimarts i dijous

 

 

 

18.00 a 19.30

 

Grt 5 Competició 1

Pavelló

C.P. Lluis Vives

Dilluns

dimecres

divendres

17.30 a 19.00

17.30 a 20.00

18.30 a 20.00

Grt 6 Competició 2

Pavelló

Pavelló

C.P. Lluis Vives

Dilluns,

dimecres

divendres

17.30 a 19.00

17.30 a 20.00

18.30 a 20.00

* Els horaris podran variar en funció de la disponibilitat dels Centres

* Quota complementaria de club: Afiliació socis 20€, competició i entrenaments addicionals 50€ (pagament total o fraccionat en dos)

ESCOLA DE DANSA CLÀSSICA , ESPANYOLA  i  BALLS  DE  SALÓ

de 3 a 16 anys (nascuts entre 2016 i 2003)

 

CODI EDAT/NIVELL INSTAL·LACIÓ DIES HORA
Dcl 1 Babys 3 anys C.P. Hort de Palau Dimarts i Dijous 17.00  a 17.45
Dcl 2

4 a 5 anys

(Iniciació dansa Clàssica)

C.P. Hort de Palau Dimarts i Dijous 17.45  a 18.45
Dcl 3

6 a 8 anys

(Preparatori Dansa Clàssica)

C.P. Hort de Palau Dimarts i Dijous 18.45 a 19.45
Dcl 4

8 a 16 anys

(Avançat Dansa Clàssica)

C.P. Hort de Palau Dimarts i Dijous 19.45 a 20.45
ESCOLA  DE TIR OLÍMPIC

CURS D’INICIACIÓ i PERFECCIONAMENT TIR OLIMPIC / PISTOLA NEUMÀTICA*

De 10 a 18 anys (nascuts entre 2010 i 2004)

2on Quadrimestre (del 10 de gener al 22 de maig 2020)

 

CODI MaTERIES INSTAL·LACIÓ DIES HORA

(a)                 Teoria i normes de seguretat

(b)                 Tècniques i punteria

(c)                 Pràctica, Tècnica i        Competició

(d)                 Pràctica i   Competicions diverses

Pavelló d’Esports

i

Polígon

Club de Tir

Dissabtes

 

9, 16, 23, 30 (gener)

6, 13, 20, 27 (febrer)

6, 13,   (març)

10, 17, 24 (abril)

1, 8, 15, 22, 29 (maig)

(“Trofeu Ciutat Oliva cadets”)

 

 

 

 

10.00 a 12.00

(*) Escola gratuïta. Cost de la llicència federativa, amb assegurança (per concretar).

ESCOLA DE BÀSQUET

 

CODI EDAT/ NIVELL INSTAL·LACIÓ DIES HORA
Bas 1 Pre-benjamins Poliesportiu/ Pavelló Dimarts i dijous 17.30 a 18.30
Bas 2 Benjam Mixt A i B(2 G) Poliesportiu/ Pavelló Dimarts i dijous 17.30 a 18.45
Bas 3 Aleví Masc. A i B  (2G) Poliesportiu/Pavelló Dimarts i dijous 18.30 a 20.00
Bas 4 Aleví femení Poliesportiu/Pavelló Dimarts i dijous 18.30 a 20.00
Bas 5 Infantil Femení A Poliesportiu/ Pavelló

Dilluns

dimarts i

dijous

19.30 a 21.00

16.00 a  17.30

 

Bas 6 Infantil Femení B Poliesportiu/ Pavelló

Dilluns

dimarts i

dijous

19.30 a 21.00

18.30 a  20.00

 

Bas 7 Infantil Masculí Poliesportiu/ Pavelló

Dilluns,

dimecres

divendres

 

17.30 a 19.00

16.00 a 17.30

Bas 8 Cadet Masculí   A Poliesportiu/ Pavelló

Dilluns

dimecres

i divendres

18.00 a 19.30

19.00 a 20.30

17.30 a 19.00

Bas  9 Cadet Masculí B Poliesportiu/Pavelló

Dilluns

dimecres

divendres

18.00 a 19.30

17.30 a 19.00

17.30 a 19.00

Bas 8 Cadet Femení Poliesportiu/ Pavelló

Dilluns

dimecres i

dijous

19.30 a 21.00

16.00 a 17.30

20.00 a 21.30

* Quota complementaria de club: 35€ equipació de joc (no obligatòria)

**  Quota competicions: Prebenj., Benj.  Alev. Fem, i alev. comarcal 25€,  Alev. Federat, inf. i cadets 50€ (sols alumnes competició)

ESCOLA  D’HANDBOL

 

CODI EDAT/ NIVELL INSTAL·LACIÓ DIES HORA
Ha 1A Pre-Benjamí Poliesportiu/Pavelló Dilluns i dimecres 16.30 a 17.30
Ha 1B Benjamí Poliesportiu/Pavelló Dilluns i dimecres 17.30 a 18.45
Ha 2 Aleví  Mixt. Poliesportiu/ Pavelló Dilluns i dimecres 17.30 a 19.00
Ha 3 Infantil Masculí Poliesportiu/ Pavelló

Dilluns,

dimecres i divendres

 

16.00 a 17.30

 

Ha 5 Infantil Femení Poliesportiu/Pavelló Dilluns, dimecres i divendres 19.00 a 20.30
Ha 6 Cadet Femení Poliesportiu/Pavelló Dilluns, dimecres i divendres 19.00 a 20.30
Ha 7 Cadet  masc. Poliesportiu/ Pavelló

Dilluns, dimecres

i divendrres

16.00 a 17.30

17:30 a 19.00

* Quota complementaria de club: Prebenj. 25€, benj.50€; alev. 75€; inf. i cad. 50€ + desplaçaments (per a competicions federades, esdeveniments esportius, desplaçaments  i equipatge d’entrenament) (10% descompte germans i família nombrosa)

 

ESCOLA DE FUTBOL

Rati mínim 8 participants per a F8 i 12 participants per a F11

CODI edat/NIVELL iNSTAL·LACIÓ DIES HORA
Ft 1/3 Pre benjamí (3 grups) Poliesportiu Dimarts i dijous

Entre les 17.00 i les 18.30

 

Ft 4/7 Benjamí (4 grups) Poliesportiu Dimarts i dijous

Entre les 17.00 i les 18.30

( 3 h. setmanals)

Ft 8/11 Aleví  (5 grups) Poliesportiu Dimarts i dijous

Entre les 18.30  A 20.00

( 3 h. setmanals)

Ft 12 Infantil  1 El Morer/Poliesportiu Dilluns, dimecres i divendres 19.00 a 20.30
Ft 13 Infantil 2 El Morer/Poliesportiu Dilluns, dimecres i divendres 19.00 a 20.30
Ft 14 Infantil  3 El Morer/Poliesportiu Dilluns, dimecres i divendres 19.00 a 20.30
Ft 15 Cadet 1er any El Morer/Poliesportiu Dilluns, dimecres i divendres 19.00 a 20.30
Ft 16 Cadet  2on any El Morer/Poliesportiu  Dimarts, dijous i divendres 19.00 a 20.30

*Quota complementaria de club: Matricula inicial de 100€ en juny (1er germà i següents 50€) no domiciliat + 2 quotes obligatòriament domiciliades de 80€ en novembre i 50€ en febrer (Total quota club 230€ en concepte de llicència federativa, assegurança, arbitratges i altres despeses generals)

*Per més informació, veure fullet informatiu de l’escola.

IMPORTANT: Aquestos horaris estan condicionats a les inscripcions definitives, on es reajustaran els grups i els diferents nivells que s’oferten, segons la normativa de funcionament de les escoles esportives municipals.

 

ESCOLA DE FUNKY/HIP-HOP

De l’1 d’Octubre del 2020 fins el 11 de juny del 2021.

Dirigits a alumnes a partir de 4  (nascuts entre el 2016)

Preu: Curs Escolar/ 74,80 €, trimestral /24,95 € (2 sessions setmanals);

Inscripcions: A les oficines de la Piscina Climatitzada Municipal (BPXport Gestión Deportiva)

 

CODI EDAT/ NIVELL INSTAL·LACIÓ DIES HORA
Fky 1 Funky Infantil IES Gregori Maians Dimarts i dijous 17.30 a 18.30
Fky 1 Funky Infantil IES Gregori Maians Dilluns i dimecres 18.30 a 19.30

 

 

 

 

 

 

 

 

Guia Esportiva Temporada 2019-2020.

ESCOLA ESPORT I SALUT (E.E.S.). MAJORS DE 15 ANYS.

Activitats físic esportives dirigides a persones majors de 15 anys.

1 d’octubre de 2019 al 30 de juny de 2020. Amb aquestes activitats pretenem utilitzar les instal·lacions esportives per fer salut i passar- ho bé. Ratios de 12/25 participants per grup

SALA GIMNÀS (inclou servei de saunes).

Setembre del 2019 a Juliol del 2020 (tancat en agost).Des de 17 anys. Abonament tipus C

INSTAL·LACIÓ DIES HORA
Sala Gimnàs Dilluns a Divendres 8.00 a 22.00
Sala Gimnàs Dissabtes 09.00 a 18.00
Sala Gimnàs Diumenges 09:00 a 14:00

 L’horari d’utilització de les Saunes serà dilluns i dijous de 09.00 a 13.00 i de 18.00 a 21.00, i dissabtes de 10.30 a 13.30h., durant els mesos d’octubre a maig.

Relació d’activitats per a adults (ofertades per BPXPort Gestión Deportiva)

 • Gimnàstica de Manteniment: Amb aquesta activitat pretenem milorar el benestar físic i psíquic mitjançant treballs d’elasticitat, flexibilitat, força i resistència mitjançant circuits suaus alternatius.
 • Funcional: Activitat física dirigida d’alta intensitat i curta duració (30′)
 • Entrenaments personals.
 • Balls de Saló: Xa-xa-xa, samba, pas doble, vals anglés, salsa, merengue, batxata, salsa, tango argentí…
 • Métode Pilates: Educació corporal que centra la seua atenció en la part central del cos (power house) i que busca el màxim control dels moviments corporals  mitjançant el domini mental.
 • Zumba: Posar-se en forma a bon ritme, millorant el sentit del ritme, la coordinació i la sincronització musical, augmentant la resistència física i la capacitat pulmonar.  Zumba es una fusió dels ritmes llatins i passes fàcils de seguir, donant com a resultat una activitat on se cremen caloríes i et plenes d’energia utilitzant moviments imprssionants que et captivaran.
 • Ioga: Activitat que consisteix en flexibilitzar el cos i la ment

Informació i inscripcions en la recepció de la Piscina Coberta Municipal. Telf. 647709939

QUADRANT D’ACTIVITATS EN SEC D’ADULTS TEMPORADA 2019-2020

 Relació d’activitats per a la Gent Gran

 GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT GENT GRAN

1 d’octubre de 2019 al 31 de Maig de 2020 (Curs complet).

Dirigida a persones majors de 65 anys, pensionistes i jubilats. Amb aquesta activitat pretenem millorar la qualitat de vida de la Gent Gran mitjançant la pràctica esportiva d’activitats físiques i recreatives. Es realitzen treballs d’elasticitat , flexibilitat, relaxació i tonificació muscular.

CODI INSTAL·LACIÓ DIES HORA
Gg 1 Llar del Jubilat Dilluns i dimecres 9.00 a 10.00
Gg 2 Llar del Jubilat Dilluns i dimecres 10.00 a 11.00
Gg 3 Llar del Jubilat Dimarts i dijous 9.00 a 10.00
Gg 4 Llar del Jubilat Dimarts i dijous 10.00 a 11.00
Gg 5 C.S. Sant Francesc Dilluns i dimecres 9.00 a 10.00
Gg 6 Pavelló d’esports Dilluns i dimecres 10.30 a 11.30
Gg 7 Pavelló d’esports Dimarts i dijous 10.30 a 11.30
Gg 8 Pavelló d’esports Dilluns i dimecres 9.30 a 10.30

TAI –XI GENT GRAN

1 d’octubre de 2019 al 31 de Maig de 2020 (Curs complet).

Dirigida a persones majors de 65 anys, pensionistes i jubilats.Exercici d’esforç moderat i intens pel que fa a resultats, promou l’estabilitat orgànica, la correció postural i la regeneració cel·lular, amb el moviment i la respiració conscient en un ambient cordial. Reducció de l’estrés i augment de la vitalitat.

CODI INSTAL·LACIÓ DIES HORA
Tai 1 Centre UMA Dimarts i dijous 9.30 a 10.30
Tai 2 C.S. Sant Francesc Dilluns i dimecres 11.00 a 12.00
Tai 3 Llar del Jubilat Dimarts i dijous 11.00 a 12.00
Tai 5 Llar del Jubilat Dimarts i Dijous 12.00 a 13.00

BALLS DE SALÓ GENT GRAN.

1 d’octubre de 2019 al 31 de Maig de 2020 (Curs complet). Dirigida a persones majors de 65 anys, pensionistes i jubilats. Salsa, merengue, Bachata, samba, pas doble, Xa- xa – xa, rumbes, flamenc….

CODI INSTAL·LACIÓ DIES HORA
Bsgg 1Avançat C.S. Sant Francesc Dimarts i dijous 16.00 a 17.00
Bsgg 2 Iniciació C.S. Sant Francesc Dimecres 16.00 a 17.00

Nota: Aquestos horaris estan condicionats a les inscripcions definitives, on es reajustaran els grups i els diferents nivells que s’oferten, segons la normativa de funcionament de les escoles esport i salut.

FIBROMIALGIA

1 d’octubre de 2019 al 31 de Maig de 2020 (Curs complet).

Dirigida a persones que pateixen fibromiàlgia o altres malalties pròpies del SNC (Sistema Nerviós Central). Activitat física molt controlada per a reduïr i millorar els aspectes característics d’aquesta malatia, aliviar el dolor dels punts sensibles i evitar l’atròfia muscular.

 

CODI INSTAL·LACIÓ DIES HORA
Fib 1 Centre UMA Dilluns i dimecres 17.00 a 18.00

ACTIVITATS i ESCOLES ESPORTIVES PER A JOVES

NORMATIVA GENERAL DE LES ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS D’OLIVA 2019-2020

RESUM ACTIVITATS ESCOLES ESPORTIVES TEMPORADA 2019-2020

Dirigides a joves en edats compreses entre 8 i 16 anys, (tret excepcions assenyalades en cada escola). 1 d’Octubre del 2019 al 12 de Juny de 2020. L’objectiu principal d’aquestes escoles es oferir als joves l’oportunitat d’iniciar-se i perfeccionar-se en l’esport que més els agrada. Escoles desenvolupades amb la col·laboració d’Entitats Esportives locals. Ràtios de mínim 10 participants per grup

ESCOLA DE PÀDEL (Activitat realitzada en les noves pistes de PADEL). 

De 6 a 16 anys. Ratio mínim 4 alumnes per grup.

CODI EDAT/ NIVELL INSTAL·LACIÓ DIES HORA
Pad. 1 Prebenjamí mixte Pistes de Pàdel

 

Dilluns i dimecres o  dimarts, dijous

 

 

17.00 a 18.00

 

Pad. 2 Benjamí Mixte Pistes de Pàdel

 

Dilluns i dimecres:

o

dimarts i dijous:

 

17.00 a 18.00

 

18.00 a 19.00

Pad. 3 Aleví mixte Pistes de pàdel

Dilluns i dimecres:

o

dimarts i  dijous:

18.00 a 19.00

 

17.00 a 18.00

Pad. 4 Infantil  mixte Pistes de Pàdel

Dilluns i dimecres o

dimarts, dijous

16.00 a 17.00
Pad. 5 Cadet mixte Pistes de pàdel Dilluns i dimecres o dimarts i dijous 16.00 a 17.00
Pad. 6 Infantil-Cadel mixte Pistes de Pàdel Dissabte 9.30 a 11.00
Pad. 7 Benja.-Aleví  mixte Pistes de Pàdel Dissabte 11.00 a 12.30

Nota: Els grups podran ser dilluns i dimecres o dimarts i dijous, en funció de la inscripció.

* Quota complementaria de club: 25€ (activitats complementàries, samarreta i competicions locals de pàdel)

ESCOLA DE TRIATLÓ 

TRI 1        Pista d’Atletisme

CODI EDAT/NIVELL INSTAL·LACIÓ DIES HORA
TRI 1 Benj/Aleví/Infanti/Cadet

Pista d’atletisme

Circuit urbà

Piscina coberta

Dilluns i dimecres (atletisme)

Dilluns i dimecres (ciclisme)

Dimarts i dijous (Natació)

16.15-17.15

16.15-17.15

16.15-17.15

Quota complementària 29.15€ (abonament piscina climatitzada, obligatòria) Ajuda material 10€ + llicència federativa i competicions (benjamins 22€, aleví 27€; infantil 32€, cadet 37€, obligatòries)

ESCOLA D’ATLETISME (Activitat realitzada en la Pista d’atletisme sintètica)

 

CODI EDAT/ NIVELL INSTAL·LACIÓ DIES HORA
Atl. 1 Prebenjamí/Benjamí mixte Pista d’Atletisme Dimarts, dijous 17.00 a 18.00
Atl 2 Benjamí 2º any/aleví mixte Pista d’Atletisme Dilluns i dimecres 17.00 a 18.00
Atl. 3 Aleví II/Infantil mixte Pista d’Atletisme

Dimarts, dijous

i divendres (Alevins opcional)

18.00 a 19.30

17.00 a 18.00

Atl 4 Infantil/ Cadet mixte Pista d’Atletisme

Dilluns i dimecres

i divendres

18.00 a 19.30 (dl-dx)

17.00 a 18.00 (inf)

18.00 a 19.30 (cad)

 

 

*Quota complementària de club: Alevins 16€ anual (no obligatòria), Infantils 21€ anual i cadets 26€ anual (obligatòria) per a la fitxa rendiment i competició.

Nota: Especialització-Competició (a partir d’alevins de 2on any).  Els alevins de segon any, infantils/cadets podran triar entre 2 o 3 dies d’entrenaments. (3o 4,5 hrs)

ESCOLA PATINATGE ARTÍSITIC

De 6 a 16 anys. (nascuts entre 2013 i 2003)

CODI edat/ NIVELL iNSTAL·LACIÓ DIES HORA
Pat 1 Iniciació (1) Centre Polivalent Dimarts i dijous 18.00 a 19.00
Pat 2 Iniciació (2) Centre Polivalent Dimarts i dijous 18.00 a 19.00
Pat 3 Perfeccionament 1 Centre Polivalent Dilluns i dimecres 17:00 a 18:30
Pat 4 Perfeccionament 2 Centre Polivalent

Dilluns i dimecres

Divendres

18:30 a 20:00

17.30 a 19.00

* Quota complementaria i obligatoria de club: Quota anual 30€  entrenaments extra festivals, consumició events,samarreta personalitzada. Quotes entrenaments tècnics Extra obligatori per a perfecc. 1 i 2: G. Artística 20€ trimestral, Extra Perfec.1- 20€ trimestral, Extra Perfec.2- 35€ trimestrals obligatori. Les quotes complementaries de federació, llicència federativa per al 2019 consultar amb el club.

ESCOLA DE TENNIS TAULA

Ratio mínim 8 alumnes per grup.

CODI EDAT/ NIVELL INSTAL·LACIÓ DIES HORA
Tta. 1 Benjamí i Aleví IES G.Ciscar Dimarts i dijous 19.30 a 21.00
Tta. 2 Infantil i Cadet IES G.Ciscar

Dimarts i dijous

divendres

19.30 a 21.00

19.30 a 21.00

* Les sessions es podran avançar 1/2  hora en funció de la disponibilitat del centre.

* Quota complementaria de club: Llicència federativa benj. i alev. 10€; infantil, 20€. aproximadament (obligatòria si competixen).

ESCOLA DE VOLEIBOL
CODI EDAT/ NIVELL INSTAL·LACIÓ DIES HORA
Vol 1 Benjamí/Aleví Poliesportiu/Pavelló d’Esports Dimarts, dijous 17.30 a 18.45
Vol 2 Aleví 1 i 2 (2 grups) Poliesportiu/Pavelló d’Esports Dimarts, dijous 17.30 a 18.45
Vol 3 Infantil 1 Poliesportiu/Pavelló d’Esports Dimarts, dijous i divendres 16.00 a 17.30
Vol 4 Infantil 2 Poliesportiu/Pavelló d’Esports Dimarts, dijous i divendres 16.00 a 17.30
Vol 5 Cadet 1 Poliesportiu/Pavelló d’Esports Dimarts, dijous i divendres 16.00 a 17.30
Vol 6 Cadet 2 Poliesportiu/Pavelló  d’Esports

Dimarts i Dijous

Divendres

18:45 a 20:15

17:30 a 19:00

Vol 7 Cadet 3 Poliesportiu/Pavelló d’Esports

Dimarts i dijous

Divendres

18.45 a 20.15

17.30 a 19.00

* Quota complementaria de club: 50€ (sols alumnes competició; inscripcions, arbitratges, samarreta) + prima d’assegurança. Els horaris  són orientatius i estan subjectes a possibles modificacions, en funció del nombre d’inscrits.

ESCOLA D’ESCACS

CODI EDAT/ NIVELL INSTAL·LACIÓ DIES HORA
Esc 1 Iniciació Club Escacs Oliva  Crtra/ Gandia 28 Dilluns i Dimecres 17.30 a 18.30
Esc 2 Perfeccionament Club Escacs Oliva  Crtra/ Gandia 28 Dilluns i dimecres 17.30 a 18.30

 

ESCOLA PILOTA VALENCIANA

De 6 a 16 anys.Ratio mínim 6 participants per grup.

CODI edat/ NIVELL iNSTAL·LACIÓ DIES HORA
Pi.1 Prebenjamí

Frontó

Trinquet nou

dimecres

divendres

16.00 a 17.00

17:30 a 18:30

Pi.2 Benjamí

Trinquet nou

Frontó

Dimecres

divendres

16.00 a 17.00

17:30 a 18:30

Pi.3 Aleví Iniciació Trinquet nou

Dimarts

dijous

17.30 a 18.30
PI.4 Aleví Rendiment Trinquet nou dimecres i divendres  18.30 a 19:30
pi.5 Infantil Trinquet nou

Dilluns

dijous

16.00 a 17.30
pi.6 Cadet Rendiment Trinquet nou

Dilluns

Divendres

17.00 a 18.30

16.00 a 17.30

Pi.7 Cadet iniciació Trinquet nou

Dilluns

Dijous

18.30- 20.00

* Quota complementaria i obligatoria de club: 35€, en concepte de competició de la lliga raspall. A concretar altres modalitats individual i per equips.

ESCOLA DE GIMNÀSTICA RÍTMICA

De 6 a 16 anys (nascuts entre 2013 i 2003)

CODI EDAT/NIVELL instal·lació DIES HORA
Grt 1 Iniciació de 6 a  8 anys(2 grups) C.P. Lluís Vives Dimarts i dijous 17.00 a 18.00
Grt 2 Iniciació de 8 a 14 anys(2 grups)  C.P Desemparats Dilluns i dimecres 17.00 a 18.00
Grt 3 Nivell 2º any i perfeccionament(2 grups) C.P. Lluís Vives i C.P. Desamparats Dilluns i dimecres 18.00 a 19:30
Grt 4 Precompetició C.P. Lluís Vives i C.P. Desamparats Dimarts i dijous 18.00 a 19.30
Grt 5 Competició 1

Pavelló

C.P. Lluis Vives

Dilluns

Dimecres

divendres

17.30 a 19.00

17.30 a 20.00

18.30 a 20,00

Grt 6 Competició 2

Pavelló

C.P. Lluis Vives

Dilluns

dimecres

divendres

17.30 a 19.00

17.30 a 20.00

18.30 a 20,00

* Els horaris podran variar en funció de la disponibilitat dels Centres

* Quota complementaria de club: Afiliació socis 20€, competició i entrenaments adicionals 50€ (pagament total o fraccionat en dos)

ESCOLA DE DANSA CLÀSSICA , ESPANYOLA  i  BALLS  DE  SALÓ

de 3 a 16 anys (nascuts entre 2016 i 2003)

CODI EDAT/NIVELL INSTAL·LACIÓ DIES HORA
Dcl 1  Babys 3 anys C.P. Hort de Palau Dimarts i Dijous 17.00  a 17.45
Dcl 2 4 a 5 anys (Iniciació dansa Clàssica) C.P. Hort de Palau Dimarts i Dijous 17.45  a 18.45
Dcl 3 6 a 8 anys (Preparatori Dansa Clàssica) C.P. Hort de Palau Dimarts i Dijous 18.45 a 19.45
Dcl 4 8 a 16 anys (Avançat Dansa Clàssica) C.P. Hort de Palau Dimarts i Dijous 19.45-20.45
Des 1 4 a 5 anys (Iniciació Dansa Espanyola) C.P. Hort de Palau Dimecres 17.00  a 18.00
Des 2 6 a 8 anys (Preparatori Dansa Espanyola) C.P. Hort de Palau Dimecres 18.00 a 19.00
Des 3 8 a 16 anys (Avançat Dansa Espanyola) C.P. Hort de Palau Dimecres 19.00-20.00

* Els horaris podran variar en funció de la disponibilitat del Centre

 ESCOLA  DE TIR OLÍMPIC

CURS D’INICIACIÓ i PERFECCIONAMENT TIR OLIMPIC / PISTOLA NEUMÀTICA. De 10 a 18 anys (nascuts enre 2009 i 2003). 2on Quadrimestre (de l’11 de gener al 23 de maig 2020)

CODI MATERIES INSTAL·LACIÓ DIES HORA

(a)Teoria i normes de seguretat

(b)Tècniques i punteria

(c)Pràctica, Tècnica i   Competició

(d)Pràctica i competicions diverses

Pavelló d’Esports i Polígon Club de Tir

Dissabtes

11, 18, 25 (gener)

1, 8, 15, 22, 29(febrer)

7, 14, 21, 28 (març)

4, 18, 25 (abril)

2, 9, 16, 23, 30(maig)

“Trofeu Ciutat Oliva cadets”)

(*) Escola gratuïta. Cost de la llicència federativa, amb assegurança (per concretar).

ESCOLA DE BÀSQUET

CODI EDAT/ NIVELL INSTAL·LACIÓ DIES HORA
Bas 1 Prebenjamins Poliesportiu/ Pavelló Dimarts i dijous 17.30 a 18.30
Bas 2 Benjamí Mixt (3 grups) Poliesportiu/ Pavelló Dimarts i dijous 17.30 a 18.30
Bas 3 Aleví Masc. A i B Poliesportiu/Pavelló Dimarts i dijous 18.30 a 20.00
Bas 4 Aleví femení Poliesportiu/Pavelló Dimarts i dijous 18.30 a 20.00
Bas 5 Infantil Femení Poliesportiu/ Pavelló

Dilluns

dimarts

Dijous

19.30 a 21.00

16.00 a 17.30

19.45 a 21:30

Bas 6 Infantil Masc. Poliesportiu/ Pavelló

Dimarts

Dijous

Divendres

17.30 a 19.00
Bas 7 Cadet Masc. Poliesportiu/ Pavelló

Dilluns

Dimecres

Divendres

19:30 a 21:00

19:00 a 20.30

17:30 a 19:00

Bas 8 Cadet femeni Poliesportiu/ Pavelló

Dilluns

Dimecres

Dijous

19.30 a 21.00

16.00 a 17.30

16.00 a 17.30

* Quota complementaria de club: 30€. Equipació de joc (no obligatòria)

** Quota competicions: Prebenj, Benj. i alev. 30€.Inf. i cadets 60€ (sols alumnes competició)

ESCOLA  D’HANDBOL

CODI EDAT/ NIVELL INSTAL·LACIÓ DIES HORA
Ha 1 Prebenjami Poliesportiu/ Pavelló Dilluns i dimecres 16.00 a 17.00
Ha 2 Benjamí Poliesportiu/ Pavelló Dilluns i dimecres 16.00 a 17.15
Ha 3 Aleví Mixt  Poliesportiu/Pavelló Dilluns i dimecres 16.00 a 17.30
Ha 4 Infantil Masculí Poliesportiu/ Pavelló Dilluns, dimecres i divendres 17.00 a 18.30
Ha 5 Infantil Femení Poliesportiu/Pavelló Dilluns, dimecres i divendres 19.00 a 20.30
Ha 6 Cadet femení Poliesportiu/ Pavelló Dilluns,dimecres divendres 19.00 a 20.30
 Ha 7 Cadet Masculí 1er any Poliesportiu/ Pavelló

Dilluns i dimecres

divendres

19:00 a 20:30

17.30 a 19:00

Ha 8 Cadet Masculí 2on any Poliesportiu/Pavelló Dilluns, dimecres i divendres 16.00 a 17.30

* Quota complementaria de club: Prebenj. 25€, benj.50€; alev. 75€; inf. i cad. 50€ + desplaçaments (per a competicions federades, esdeveniments esportius, desplaçaments  i equipatge d’entrenament) (10% descompte germans i família nombrosa)

ESCOLA DE FUTBOL

Ratio mínim 8 per a F8  i 12 per a F11.

CODI edat/NIVELL iNSTAL·LACIÓ DIES Franja Horaria
Ft 1/3 Prebenjamí (3grups) Poliesportiu Dimarts i dijous Entre les 17.00 i les 19.00( 2 h. setmanals)
Ft 4/7 Benjamí(4 grups) Poliesportiu Dimarts i dijous Entre les 17.00 i les 19.00( 3 h. setmanals)
Ft 8/11 Aleví (5 grups) Poliesportiu Dimarts i dijous Entre les 17.30 i les 20.00( 3 h. setmanals)
Ft 12 Infantil  1 El Morer/Poliesportiu Dilluns, dimecres i divendres 19.00 a 20.30
Ft 13 Infantil 2 El Morer/Poliesportiu Dilluns, dimecres i divendres 19.00 a 20.30
Ft 14 Infantil  3 El Morer/Poliesportiu Dilluns, dimecres i divendres 19.00 a 20.30
Ft 15 Cadet 1er any El Morer/Poliesportiu Dilluns, dimecres i divendres 19.00 a 20.30
Ft 16 Cadet  2on any El Morer/Poliesportiu Dilluns, dimarts i dijous 19.00 a 20.30

*Quota complementaria de club: Matricula inicial de 100€ en juny (1er germà i següents 50€) no domiciliat + 2 quotes obligatòriament domiciliades, de 80€ en novembre i 50€ en febrer (Total quota club 230€ en concepte de llicència federativa, assegurança, equipacions, arbitratges i altres despeses generals)

IMPORTANT: Aquestos horaris estan condicionats a les inscripcions definitives, on es reajustaran els grups i els diferents nivells que s’oferten, segons la normativa de funcionament de les escoles esportives Municipals.

ESCOLA DE FUNKY/HIP HOP

De l’1 d’Octubre del 2019 fins el 12 de juny del 2020.

Dirigits a alumnes de 4 a 16 anys (nascuts entre el 2015 i 2003)

Preu: Curs Escolar/ 74,80 €, trimestral /24,95 € (2 sessions setmanals);

Inscripcions: Renovacions de l’1 al 15 de setembre i a partir del 16 de setembre, noves inscripcions, a les oficines de la Piscina Climatitzada Municipal (BPXport Gestión Deportiva)

 

CODI EDAT/ NIVELL INSTAL·LACIÓ DIES HORA
Fky 1 4 a 7 anys IES Gregori Maians Dimarts i Dijous 17.30 a 18.30
Fky 2 4 a 7 anys Centre Polivalent Dimarts i dijous 17.30 a 18.30
Fky 3 8 a 11 anys Centre Polivalent Dilluns i Dimecres 17.30 a 18.30
Fky 4 12 a 16 anys Centre Polivalent Dilluns i Dimecres 18.30 a 19.30

AULA DE PSICOMOTRICITAT

D l’1 d’Octubre del 2019 fins el 31 de mayo del 2020. Activitat sensoriomotriu, que desenvolupa les capacitats motores del xiquet/a, (equilibris, arrastres,rotacions, girs, curses, bots,etc.) Dirigit a alumnes de 3 fins a 5 anys.

Preu: Curs Escolar/ 74’80, trimestral 24’95€(2 sessions setmanals);

Inscripcions: Renovacions de l’1 al 15 de setembre i noves inscripcions a partir del 16 a BPXPort Gestión Deportiva (Recepció de la Piscina Coberta Municipal)

Ràtio de 8/15 participants per grup

CODI eDAT INSTAL·LACIÓ DIES HORA
APS 1 De 3 a 4 anys (infantil) C.P. Hort de Palau Dilluns i divendres 17.00 a 18.00

 

ACTIVITATS i ESCOLES ESPORTIVES ADAPTADES

ESCOLA MUNICIPAL DE NATACIÓ ADAPTADA. PISCINA CLIMATITZADA

Del 1 d’octubre del 2019 al 30 de Juny del 2020 (3 Cursos Trimestrals)
Dirigit a alumnes amb qualsevol minusvalidesa. Amb aquesta activitat pretenem el foment de la pràctica esportiva entre la població discapacitada.
Estructura i Grups ofertats:

-Dilluns i dimecres 18.15 h a 19.00h

-Dimarts i dijous 17.30h a 18.15h

-Dijous 12.15 a 13.00h

Preus: Menusal: 19’10€, 2 sessions 25’20€. Trimestrals, 2 sessions/setmana 68’90€

Informació i inscripcions: de l’1 de setembre, a les oficines de la Piscina Coberta (BPXPORT Gestión Deportiva). Serà imprescindible aportar la següent documentació: Certificat de minusvalidesa (mínim 33%) i fitxa de preinscripció. Es requisit previ per a accedir a la mateixa, l’autorització de l’equip de coordinació. La incorporació d’un esportista a un dels grups o l’evolució pels mateixos, estarà determinada per l’equip de coordinació, atenent a criteris tal com la capacitat funcional de la persona, el nivell tècnic adquirit, etc. Els grups i horaris poden variar en funció de les inscripcions.

 ACTIVITATS DE PROMOCIÓ ESPORTIVA ALS CENTRES ESCOLARS

Amb aquestes activitats volem fer arribar la iniciació i pràctica esportiva als escolars de 6 a 16 anys (Primària i ESO), amb un plantejament recreatiu i formatiu. Tanmateix volem donar a conèixer les diferents disciplines esportives que es practiquen a la nostra localitat, col•laborant en la consolidació de nous esports i potenciant el creixement de les entitats esportives locals.

JORNADES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA DE LES E.E.M.

Durant el mes de setembre, en l’horari determinat per cada EEM
L’objectiu que pretenem amb aquestes jornades es donar a conèixer les diferents activitats d’iniciació esportiva ofertades en col•laboració amb les entitats esportives locals.
Activitats dirigides des de prebenjamins a cadets.
Les sessions es desenvoluparan en el Complex Esportiu Municipal, centres escolars i altres instal•lacions de dilluns a divendres.
Informació en les mateixes EEM. Activitat gratuïta de lliure participació.(exepte activitats específiques programades pels clubs)
PROGRAMA DE NATACIÓ ESCOLAR
De l’1 d’octubre del 2019 al 12 de Juny del 2020, seguint el calendari escolar.
Amb aquesta activitat pretenem complementar l’educació física escolar, aprofitant els recursos del medi aquàtic de la Piscina Coberta Municipal. Dirigit als alumnes de tots els centre escolars d’Oliva i de la Comarca, en edats compreses entre 6 i 16 anys (Primària i Secundaria).
Inscripcions a les oficines de la Piscina Climatitzada Municipal (BPXPORT Gestión Deportiva)
Una sessió setmanal, dilluns a divendres, en horari comprés entre les 9.00 i 15.00 h.
Preus: Centres Escolars d’Oliva, cursos Trimestrals (12 sessions), per alumne: 11.20 €
Altres centres escolars, Trimestral (12 sessions), 1 sessió per setmana, per alumne: 32.49 €
Curs Escolar, Octubre- Juny (32 sessions), 1 sessió per setmana, per alumne: 68.90 €Inscripcions al mateix Centre Escolar. Informa’t al Mestre d’Educació Física.

XXXVIII JOCS ESPORTIUS CV. FASE LOCAL OLIVA

D’Octubre del 2019 a Juny del 2020, seguint el calendari escolar.
Els Jocs Esportiu Municipals d’Oliva estan organitzats pel SEM, i compten amb la col•laboració dels Centres Escolars, les AMPES i Entitats Esportives Locals. Aquestos Jocs tenen com a objectius principals:
• Fomentar la participació del màxim nombre d’activitats
• Fomentar l’associacionisme en el camp de l’esport
• Permetre la pràctica esportiva a tothom
• Estimular encontres esportius locals adaptats a cada nivell i edat d’aprenentatge
• Educar en valors als xiquets/es mitjançant el respecte i l’esportivitat, permetent un correcte desenvolupament esportiu i social de l’alumne,
• Potenciar les relacions entre els joves d’altres poblacions
Participació oberta a tots els xiquets i joves nascuts entre l’1 de gener del 2004 i el 31 de desembre del 2011, que pertanyen als centres d’ensenyança i entitats esportives de la població amb les següents categories: Benjamí Mixte/ femení; Aleví Mixte/ Femení i Infantil Masculí/ Femení ; Cadet Masculí/ femení i Juvenil Masculí/ Femení sols en esports individuals.
Per al curs 2019/20 hi haurà encontres esportius locals en les següents modalitats Esportives:Basquet, handbol, voleibol, futbol sala, pàdel, atletisme, volta a peu, escacs, pilota, tennis taula, natació.Inscripcions fins el 27 de setembre al mateix Centre Escolar. Informat a l’AMPA i al Mestre d’Educació Física.
www.ceice.gva.es/va/web/deporte/jocs-esportius

CALENDARI ESPORTIU 2019/20

CALENDARI CURSETS i ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS. Temp. 2019-201 DE SETEMBRE 2019:
Inici Piscina Climatitzada (Cursos mensual setembre).1 D’OCTUBRE 2019:
Inici EE Salut Adults (1er trimestre)
Inici EE Salut Gent Gran (curs complet)
Inici EE Municipals de Iniciació (Inscripció anual o trimestral)
Inici Piscina Climatitzada (Cursos trimestrals i anuals).30 DE DESEMBRE 2019:
Fi 1er Trimestre EE Municipals de Iniciació
Fi 1er Trimestre Piscina Climatitzada
Fi 1er Trimestre EE Salut Adults1 DE GENER 2020:
Inici 2on Trimestre EE Municipals de Iniciació
Inici 2on Trimestre Piscina Climatitzada
Inici 2on Trimestre EE Salut Adults1 DE FEBRER 2020:
Inici Activitats Esport i Natura31 DE MARÇ 2020:
Fi 2on Trimestre EE Municipals de iniciació
Fi 2on Trimestre Piscina Climatitzada
Fi 2on Trimestre EE Salut Adults1 D’ABRIL 2020:
Inici 3er Trimestre EE Municipals de iniciació
Inici 3er Trimestre Piscina Climatitzada
Inici 3er Trimestre EE Salut Adults4 i 5 D’ABRIL 2020:
Inici EEM Paddel Surf (nova Activitat)31 DE MAIG 2020:
Fi curs complet EE Salut Gent Gran
Fi 2on Quadrimestre EE Salut Adults1 DE JUNY 2020:
Inici activitats i cursos EE Salut Adults estiu actiu 2020 (Cursos mensuals)12 DE JUNY 2020:
Fi EE Municipals de Iniciació30 DE JUNY 2020:
Fi 3er Trimestre Piscina Climatitzada
Fi Cursos anuals Piscina Climatitzada
Fi Activitats Esport i Natura/ EEM Padle Surf
Fi 3er Trimestre EE Salut Adults1 DE JULIOL 2020:
Inici activitats aquàtiques i cursets esportius estiu actiu 2020 (Cursos mensuals)

COM ESTÀ ESTRUCTURADA L’OFERTA D’ACTIVITATS ESPORTIVES

 

2019 2020
Set Oct Novem Desem Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost
Act.Aquàtica Trimestral Intensiu

1er Trimestre

2on Trimestre

3r Trimestre

Intensiu

(Piscina coberta i piscines d’Estiu)

Intensiu (Piscines d’Estiu)

Act.Aquàtica Anual

Anual

EE Salut Adults

1er Trimestre

2on Trimestre

         3er Trimestre                     Intensiu (mensual)

EE Salut Gen Gran i Fibromialgia Anual 2on Quadrimestre Intensiu (mensual)

EEM Inic.

Anual

1er Trimestre

2on Trimestre 3r Trimestre

Intensiu (Mensual)

EEM Inic.

Temporada

Anual

Intensiu (Mensual)

Act. Esport i Natura

Intensius

Act. Estiu Actiu

Intensius

(Mensual)

JOCS TRADICIONALS

CAMPANYES ESPORTIVES I PROGRAMES DE FORMACIÓ

CURSOS i CAMPANYES ESPORTIVES. CURS 2019/20

Amb la realització d’aquestos cursos i campanyes es pretén difondre i promoure diferents programes esportius municipals, aprofitant els recursos que ens ofereix el nostre entorn natural, així com estimular la pràctica esportiva i dotar la nostra ciutat d’especialistes que ajuden a fer més fort l’entramat esportiu.

ESCOLA ESPORT i NATURA 2020                     

Activitats a la Natura: Febrer a Juny del 2020 (programació pendent de confirmar)

ESCOLA ESPORTIVA PADDLE SURF (ABRIL a JUNY del  2020). Inscripcions durant el mes de febrer i març del 2020

Sup. 1 De 8 a 16 anys Zona Esportiva Mitja Galta (Platja d’Oliva)

 

Diumenge

 

10.00 a 13.00

 

ESCOLA ESPORTIVA VELA (ABRIL a JUNY del 2019). Inscripcions durant el mes de febrer i març del 2019

Vela. 1 De 8 a 16 anys Club Nàutic Oliva (Platja d’Oliva)

 

Dissabte

 

10.00 a 13.00

 

Activitats d’esport i natura als Centres Escolars: Orientació, Senderisme, Escalada artificial, multiaventura, busseig i activitats aquàtiques.

Activitats d’esquí a la neu per a joves i adults: Febrer i Març.

Activitats d’esport i natura per adults: Senderisme, cicloexcursionsime, viatge balneari, rockódrom, Raid/ aventura nàutica.

Programa “Natura Jove”: Febrer a Juny del 2017 (programació pendent de confirmar. Departament de Joventut)

Més Informació i Inscripcions a les oficines del SEM, des del 9 de gener del 2020.

JORNADES ORIENTATIVES i RECREATIVES PER A LA GENT GRAN                

 • Activitats a la natura dins del Programa Esport i Salut.
 • Participació en la setmana de la Gent Gran (Maig de 2020)
 • Xerrades informatives relacionades amb l’esport, salut i qualitat de vida.

 CURSOS DE FORMACIÓ CONTÍNUA, SEMINARIS i JORNADES TÈCNIQUES

 • Curs de Socorrisme – 1ers auxilis; Salvament aquàtic i cursos de reciclatge

Teoria i pràctica sobre els Primers Auxilis i el Rescat Aquàtic. Impartit per la Creu Roja.

Cursos:   Socorrisme 1ers Auxilis; Salvament Aquàtic i curs de Reciclatge.

Places: 20 per grup

Dates: al llarg de tota la temporada. (octubre-novembre-desembre)

Preu: Personal extern,  1ers Auxilis.- 185,00€./ Salvament Aquàtic.- 280,00€/ Reciclatge aquàtic.-80,00€/ Reciclatge 1ers auxilis.-60,00€/

Voluntaris actius, 1ers Auxilis.- 130,00€./ Salvament Aquàtic.- 225,00€/ Reciclatge aquàtic.-65,00€/ Reciclatge 1ers auxilis.-40,00€/

Per fer el curs de Salvament Aquàtic es imprescindible tenir el títol de 1ers auxilis.

Informació i Inscripcions: Creu Roja d’Oliva (tel: 96 283 9147/ 96 2852662).

 

SEGURETAT EN LA PRÀCTICA DE L’ESPORT

 Recomanacions a l’hora de triar la teua Activitat Fisicoesportiva.-

 PERSONES MAJORS DE 60 ANYS

Es recomana especialment les activitats de IOGA, TAI XI, BALLS DE SALÓ, NATACIÓ i GIMNÀSTICA 3ª EDAT. Els Serveis Esportius Municipals recomanen la visita al teu metge abans d’iniciar qualsevol activitat. Així mateix, et recomana una visita al metge a l’any a fi de descartar qualsevol possible limitació per a la continuïtat en la pràctica, obtenint el màxim benefici de la teua pràctica esportiva.

ADULTS SEDENTARIS

Entenent com adults sedentaris a tots aquells que no realitzen habitualment cap tipus d’activitat físicoesportiva i tenen treballs poc actius.

 1. S’aconsella una revisió de l’estat general de salut prèvia al inici de l’activitat, a fi de descartar qualsevol problema o limitació que poguera existir.
 2. S’aconsella iniciar la teua activitat amb una disciplina d’intensitat moderada i practicar-la de forma regular, incrementant progressivament la seua freqüència i intensitat.

DONES EMBARASSADES

Si estàs embarassada es imprescindible que la pràctica de qualsevol activitat fisicoesportiva estiga controlada pel metge. Davant d’un embaràs normal i amb l’autorització del metge, el SEM t’aconsella realitzar qualsevol tipus d’activitat d’intensitat baixa- moderada, observant les precaucions normals a causa de l’estat de gestació. No obstant això, l’activitat que més es va a adaptar a les teues necessitats es la MATRONATACIÓ, activitat destinada exclusivament a dones embarassades.

PERSONES AMB DISCAPACITAT

El SEM disposa també d’una oferta específica per aquestes poblacions, assenyalades en el punt 7, i atesa per especialistes i amb la coordinació de GSD SLU i el suport de la Federació d’Esports Adaptats de la CV.

INICIATIVES DEL SEM PER A GARANTIR LA TEUA SEGURETAT

 1. Disponibilitat en el punt d’informació esportiva (INFOESPORT), de tota la informació sobre les activitats prestades pel SEM.
 2. Serveis especialitzats a la teua disposició: DEPARTAMENT D’ATENCIÓ A L’USUARI
 3. Manteniment de totes les instal·lacions esportives municipals en perfectes condicions higiènic sanitàries. Controls microbiològics trimestrals. Tractament de control de plagues, etc.
 4. Manteniment de les temperatures de l’aigua de les Piscines climatitzades en els paràmetres normatius vigents.

Consells per a una pràctica segura.-

Els beneficis que per a la salut comporta la pràctica habitual d’exercici han sigut avalats per nombrosos treballs d’investigació. No obstant, a fi de garantir la teua pràctica, exposem a continuació una sèrie d’indicacions que faran que la teua activitat siga més profitosa i segura.

 1. Si tens el més mínim DUBTE SOBRE LA TEUA SALUT de cara a la pràctica de qualsevol activitat física o esportiva, consulta al teu metge.
 1. En principi, totes les PERSONES SANES, siga quina siga la seua edat, poden realitzar algun tipus d’activitat físicoesportiva.
 1. Si has patit o pateixes algun tipus de MALALTIA CARDIOVASCULAR O METABÒLICA, també hi ha activitats apropiades per a tu, però la supervisió mèdica és imprescindible.
 1. Les activitats amb XIQUETS deuen ser d’intensitat moderada- mitjana, sense sobrecàrregues i eminentment lúdiques. És important que estiguen dirigides per un professional.
 1. La GENT GRAN (3ª edat) requereixen, per a mantenir i millorar la seua salut, activitat de duració prolongada i intensitat moderada (nedar, ballar, caminar, manteniment). Poden utilitzar càrregues lleugeres i poden realitzar moltes de les activitats ofertades, però amb certes precaucions.
 1. Situacions particulars requereixen solucions particulars. Per això, disposes d’ACTIVITATS ESPECIALS per a determinats col·lectius:

– Matronatació (natació per a embarassades)

– Revitalització funcional

– Natació recreativa

– Pilates

– Natació adaptada (per a qualsevol minusvalidesa)

i serveis especialitzats per a atendre els teus dubtes:

– Servei d’atenció a l’usuari

 1. Si no et trobes bé a causa d’un MALESTAR TEMPORAL, com un refredat o febre, espera a trobar-te millor per a iniciar o reprendre la teua pràctica.
 1. Si hi ha una VARIACIÓ substancial en el teu ESTAT DE SALUT, consulta amb el teu metge abans d’iniciar o reprendre la teua activitat.
 1. La millor forma d’iniciar l’activitat físicoesportiva és de forma GRADUAL i amb una intensitat MODERADA, per anar incrementant-la de forma progressiva.
 1. Sempre és millor una pràctica dirigida per un PROFESSIONAL

¡  HAS DE SABER   !

 • Tots els horaris de les instal·lacions podran sofrir algun canvi al llarg de l’any.
 • La Piscina Climatitzada podrà tancar algun dissabte vesprada o diumenge per la realització de Campionats federats del club de Natació.
 • Disposem d’una bústia a la recepció de les Oficines centrals del SEM, a la Piscina Climatitzada i al Poliesportiu Municipal per a qualsevol suggeriment que desitgeu fer- nos arribar (veure Pla de Queixes i Suggeriments)
 • Si per causes no imputables a l’Ajuntament d’Oliva una persona no poguera concórrer a l’activitat on s’ha inscrit, no tindrà dret a devolució del preu públic abonat.
 • L’assistència mèdica per possibles lesions produïdes dins de les activitats i instal·lacions correrà a càrrec dels usuaris.
 • L’Ajuntament d’Oliva no es fa responsable d’aquells objectes perduts o sostrets a les Instal·lacions Municipals.
 • En cas de pèrdua o robatori del carnet de control d’accés o clau de taquilla, fer-ne una nova tindrà un preu de 3.50€.

 

NORMATIVA RELATIVA A L’ESPORT