Estatals

Sede electrónica del Catastre

Blog del Catastre

Sistema de Informació Geogràfica d’Espanya

Ortofotos i Cartografía Ràster del IGN

Accés al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient

Pàgina de Transport Terrestre de Foment

Visor Web de SIGPAC

Confederació Hidrogràfica del Júcar

 

Autonómics

Normativa Municipal

Legislació urbanística GVA

Visor Web de la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del territori

Visor Web de la Conselleria de Medi Ambient

Institut Cartogràfic Valencià

Sistema d’Informació Territorial