Difusió i coneixement als proveïdors del Registre Comptable de factures d’aquesta entitat i dels codis de les unitats.

ANUNCI