Funcions de l’Agència de Desenvolupament Local d’Oliva:

1)INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL (confecció del currículum vitae,  Realització d’itineraris d’Inserció per a l’ocupació , Realització d’Itineraris d’Inserció Formatius ).
2)ASSESSORAMENT TÈCNIC A NOUS EMPRENEDORS (plans de viabilitat, implantació de la nova empresa, contractació de treballadors…).
3)FORMACIÓ PER A L’OCUPACIÓ
4)INFORMACIÓ D’AJUDES I SUBVENCIONS PER A LA CREACIÓ D’EMPRESES
5)ORIENTACIÓ PROFESSIONAL PER A L’OCUPACIÓ I AUTOOCUPACIÓ

  • Determinar l’objectiu professional i la planificació de l’itinerari per a la inserció laboral.
  • Elaborar o actualitzar el currículum vitae i/o cartes de presentació.
  • Informar sobre ocupació pública, (convocatòries, bosses de treball…).
  • Donar suport i acompanyament durant el procés d’accés al mercat laboral.
  • Reforçar les habilitats socials (comunicació, autoestima, motivació…)