Aquesta regidoria es crea amb la voluntat d’implantar polítiques adreçades a garantir la igualtat d’oportunitats entre homes i dones i promoure així, la millora de les condicions de vida al nostre municipi.