000000198L’Agenda local 21 representa el compromís dels pobles i ciutats amb el desenvolupament sostenible, un programa universal per a fer compatible el progrés amb el respecte al medi ambient. Després d’un llarg procés, el 1992 gairebé dos-cents països acorden en la Cimera de la Terra de Rio de Janeiro subscriure un acord general de caràcter històric, l’Agenda 21, un pla d’acció cap a la sostenibilitat. Però aviat les ciutats assumeixen el protagonisme de traslladar-lo al seu àmbit i en 1994 es formalitza en la ciutat danesa d’Aalborg la Conferència Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles que aprova la Carta d’Aalborg, el document fundacional de l‘Agenda local 21. La importància d’aquest acord és tal que pot afirmar-se que hi ha un abans i un després de la Carta d’Aalborg per al medi ambient urbà, en la mesura que els seus continguts han influït decisivament en les polítiques d’estat, els programes polítics i, el que és més important, en el despertar de les comunitats locals cap a la sostenibilitat.

Fins a dates molt recents, el significat de «medi ambient» es reduïa a aquelles qüestions merament conservadores de les quals es preocupava un sector molt concret de la societat.
Tanmateix, el temps ha acabat demostrant que la protecció del «medi ambient» ha de fer-se necessàriament per una quelcom més, per alguna cosa tan important com que els elements que ho integren són, finalment, la matèria primera que permet el desenvolupament i el creixement de les ciutats i dels mercats. De la societat en definitiva.

I quin dubte cap que, com a administracions més properes al ciutadà, a les empreses (al sector productiu) i a la societat en general, les entitats locals tenen molt a fer i a dir en cadascun d’aquests àmbits «econòmics, socials i ambientals».

L’Agenda local 21 hauria de configurar-se com un pla socioeconòmic i ambiental, a curt i mitjà termini, fruit d’una participació ciutadana activa i del consens amb les autoritats locals, per tal de focalitzar la consecució d’un model de desenvolupament sostenible des d’una perspectiva integradora.

La transició cap a una economia verda podria generar entre 15 i 60 milions d’ocupacions addicionals en el món durant les pròximes dues dècades i ajudar  desenes de milions de treballadors a eixir de la pobresa. Segons l’informe, el sector de l’energia renovable empra en l’actualitat prop de 5 milions de treballadors, més del doble que els que hi havia en el període 2006-2010. A Alemanya, el programa de renovació d’edificis per a millorar l’eficiència energètica ha mobilitzat 100.000 milions de dòlars en inversions, un procés que està reduint les factures d’energia, evitant les emissions i creant prop de 300.000 ocupacions a l’any.

Al juny del 2004, la Conferència Aalborg va fer balanç de la primera dècada d’aplicació de l’agenda a Europa i va aprovar un nou document, Construint el futur, que marcarà l’esdevenir de la gestió pública de la sostenibilitat en els pròxims anys. Els 21 objectius als quals es proposa d’arribar són, probablement, el marc d’actuació més clar i ambiciós que els municipis s’han plantejat mai en aquesta matèria. L’Agenda local 21 forma ja part del llenguatge quotidià i de la política local. Espanya, a més a més, ha estat una de les grans referències internacionals en la implantació i desenvolupament dels principis d’Aalborg, gràcies al paper que durant aquests anys han jugat els ciutadans, les organitzacions ecologistes i els governs locals de centenars de municipis en l’última dècada. L’agenda local 21 és, així mateix, un extraordinari precursor de la innovació en la gestió pública atés que la seua adopció requereix buscar acords socials, racionalitzar processos, introduir criteris de qualitat i oferir nous estàndards en la prestació de serveis.

El 16 d’octubre de 2008, en el Casal Jove es constituí formalment el Fòrum de Participació Ciutadana d’Oliva, com a òrgan de participació, assessorament i debat de totes les qüestions relacionades amb el desenvolupament humà i la sostenibilitat ambiental del municipi d’Oliva.

L’objecte del fòrum és coordinar els esforços públics i privats i promoure la participació ciutadana respecte dels assumptes que incidisquen en el territori d’Oliva, especialment d’aquells de competència únicament municipal i que es projecten sobre el desenvolupament econòmic, social i ambiental del municipi.

Podran ser-ne membres qualsevol representant d’associació, empresaris, comerciants i tots aquells ciutadans que manifesten per escrit la seua voluntat de pertànyer-hi.

Si vols participar-hi o desitges que t’informem de les reunions del fòrum i de les comissions de treball, només has de facilitar-nos les teues dades per tal de mantenir-te informat de les pròximes activitats.

Pots fer arribar les teues dades:

  • A l’adreça de correu electrònic  agenda21@oliva.es
  • A l’Oficina Local Agrària i Medi Ambient (OLAMA) de l’Ajuntament d’Oliva
  • Plaça de l’Ajuntament, 2ª Planta, bé per correu, personalment o per telèfon.
  • La tècnica d’Agenda 21 (Carmen Santonja Beneito) us atendrà personalment i podrà oferir-vos tota la informació que necessiteu.
  • També pots inscriure’t quan assistisques a una reunió del fòrum.

Dimecres de 12:00 a 14:00 hores.

Tlf. 962 850 250 ext. 529.

Les reunions del fòrum previstes pots consultar-les al web de l’Ajuntament d’Oliva www.oliva.es en l’àrea de Medi Ambient.

 Informació que cal facilitar:

Nom i Cognoms

DNI

Adreça Postal

Telèfons

Correu electrònic