L’Ajuntament d’Oliva disposa d’una sèrie d’edificis municipals, els quals estan regulats pel Reglament de la Xarxa d’Equipaments Municipals, i per les normes o reglament específic de cada espai.

Cada edifici té unes funcionalitats concretes, i alguns d’ells són susceptibles de ser cedits, parcialment o íntegrament, a entitats sense ànim de lucre o empreses per a realitzar activitats concretes, prèvia presentació de la instància o sol·licitud corresponent, que podrà ser autoritzada o no, en funció de les necessitats municipals, del tipus d’acte a realitzar o de la prèvia reserva per a altres actes.

Les associacions o entitats amb conveni tenen un tractament preferent pel que fa a l’ús de la Xarxa d’Equipaments Municipals.

En el supòsit de cessió a empreses, s’hauran d’abonar els preus públics corresponents en vigor depenent de l’espai. Les entitats o associacions també hauran d’abonar el preu públic, si així ho estableix una ordenança o reglament en vigor.

EQUIPAMENTS I ESPAIS REGULATS PEL REGLAMENT DE LA XARXA D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS:

1 Teatre Olímpia.

2 Sala de Conferències de la Casa-Museu de Maians.

3 Sala d’Exposicions de la Casa de Cultura.

4 Casa de la Festa.

5 Hort de la Bosca.

6 Centre Polivalent.

7 Sala d’Usos Múltiples del Centre Social de Sant Vicent.

8 Centre Social de Sant Francesc.

9 Centre de Participació Ciutadana del Pinet, CPC.

10 Sala d’Exposicions Temporals del Museu Etnològic.

11 Sala de Conferències de la Biblioteca l’Envic.

12 Parc i Aparcament de Sant Vicent.

13 Planta baixa de la Casa-Museu de Maians.

14 Saló d’Actes del Casal Jove.

15 Sala de Reunions de l’Oficina d’Informació Turística de la platja.

16 Sala de Reunions de l’Oficina d’Informació Turística del poble

17 Sala de Reunions de l’Oficina de Comerç (AFIC)

18 Parc de l’Estació.

***Altres espais que s’hi puguen afegir.