educacio_vial

 

Ubicació

Adreça: Carrer dels ànecs, núm. 5
Telèfon: 96 285 02 50 ext. 453
Mòbil: 673 367 955

Correu electrònic: educacioviaria@oliva.es
Latitud: 38°55’24.84″N
Longitud: 0° 6’28.19″O

mapa_1

 

Lema

Conducta responsable i precaució

Reglament d’Ús i Funcionament

Reglament d’Us i Funcionament del Parc d’Educació viària d’Oliva; Butlletí Oficial de la Província de València, nº 36 de 12 de febrero de 2010.

Material didàctic

Bicicletes, karts i ciclomotors

bicicletas

 

Òrgans de funcionament i direcció

Junta rectora, director, monitor

Titular

Ajuntament d’Oliva

El parc d’educació viària d’Oliva està inscrit com a parc infantil de trànsit de la Direcció General de Trànsit del Ministeri de l’Interior.

Accions educatives

  • Per a totes les etapes i cicles de l’educació formal
  • Cursos específics per a joves, grups de risc, professionals, persones adultes i tercera edat

L’educació viària mereix una atenció preferent en el procés educatiu i constitueix, no sols un mitjà fonamental per a previndre l’escolar dels riscos que es deriven del trànsit, sinó, a més, és una inversió de futur. Indueix a aportar qualsevol classe d’esforços, transmetent els valors vials, per a exercir la mobilitat en un espai comú en què, per mitjà del coneixement i respecte de les normes, s’obtinga la garantia de seguretat idònia. Arran de la creació del parc d’educació viària d’Oliva, sorgeix la possibilitat d’aportació als centres escolars dels continguts educatius en matèria de seguretat viària. Es tracta d’una oferta didàctica i també pràctica, que respon a les necessitats específiques de l’alumnat en cada una de les etapes i cicles educatius.L’educació viària constitueix, en el sistema educatiu, una matèria arrelada en el tractament de valors essencials per a la vida, compromesa amb la igualtat i amb la convivència. Pretén oferir una formació integral basada en la mobilitat segura de l’ésser humà, que vaja més enllà dels continguts disciplinars tradicionals; una millor educació per a les expectatives de l’estudiant en el seu desenvolupament vital i una resposta als problemes especialment transcendentals de la nostra societat.L’objectiu és projectar una educació viària en el transcurs del procés de creixement de l’alumne que motive el seu interés per aprendre les normes que garantisquen la seguretat i discriminen les conductes de risc. Aquesta és una educació funcional que s’encamina cap la pràctica d’una conducta responsable i d’un exercici de precaució constants, adquirits  sobretot gràcies a un canvi d’actitud positiva envers l’altri.

És ara el temps de demanar a tota la societat el compromís amb la seguretat viària i, especialment, amb la seguretat viària del menor.

Per tot açò, l’Ajuntament d’Oliva a través de la Regidoria d’Educació, ofereix una aportació professionalitzada a fi d’abonar (donar suport) el docent i facilitar la consecució del currículum amb les competències bàsiques i objectius planificats per l’alumnat. El parc d’educació viària forma part de l’escola i constitueix un instrument més acomodat als plans generals de l’ensenyament i aprenentatge de l’educació formal.

En definitiva, compartir els esforços i les accions amb la comunitat educativa, col·laborant en benefici de la societat, és el nostre màxim objectiu.