Necessite obtenir un certificat cadastral de la meua propietat…

Vosté ha de dirigir-se al PIC (punt d’Informació Cadastral) d’Oliva. Està situat en Av. de València Nº 2, baix. Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 8:00 a 14:00 hores.

Quina documentació portar?

EL SEU DNI, un rebut de la contribució, ja siga d’urbana o de rústica, o una escriptura.

 

Necessite conéixer als veïns (colindants) de la meua propietat…

Vosté ha de dirigir-se al PIC (punt d’Informació Cadastral) d’Oliva. Està situat en Av. de València Nº 2, baix. Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 8:00 a 14:00 hores.

Quina documentació portar?

EL SEU DNI, un rebut de la contribució, ja siga d’urbana o de rústica, o una escriptura.

 

Necessite un certificat de correspondència entre la meua parcel·la cadastral i la meua finca registral…

Aquest document ha de ser redactat per un tècnic particular, el qual, a la vista de la informació de la certificació cadastral i de la informació de les escriptures o finques registrals, redacte el corresponent informe.

 

Vull saber què i quan puc edificar en un solar…

Té la normativa urbanística en www.oliva.es, però prevaldrà la informació arreplegada per una Cèdula Urbanística. Per a sol·licitar-la, pot descarregar el formulari ací.