Logo Departa<iment Activitats

 

 

 

 

MAIL: oliva.inspector@cv.gva.es

TELÈFON: 661 343 892

En el departament d’Activitats de l’excm. Ajuntament d’Oliva es tramiten els expedients de:

  • Certificat de compatibilitat urbanística.
  • Autorització ambiental integrada.
  • Llicència ambiental d’activitats qualificades.
  • Llicències d’establiments públics.
  • Comunicacions ambientals (innòcues).
  • Canvis de titularitat. Activitats eventuals.
  • Ocupació de via pública de terrasses de taules i cadires.
  • Guals.
  • Taxis.

A disposició del ciutadà en la present web, es troben les instàncies necessàries per a aquests tràmits.

 

Ordenança municipal reguladora de l’emissión i recepció de sorolls i vibracions

 

Ordenança Municipal reguladora de l’ocupación del domini públic amb terrasses de taules i cadires i altres ocupacions vinculades a establiments mercantils

 

Ordenança Municipal Oliva – Taules i Cadires – Modificació Art10 08-04-2015

 

Ordenança reguladora de l’entrada de vehicles a través de les voreres i/o vies públiques, reserva de via pública per a aparcament exclusiu, per a carrega i descarrega de mercaderies i materials i accés a animals. 

 

Ordenança Municipal Reguladora de Serveis d’Autotaxis y Autoturismes