Salta al contingut

Ajuntament / Tauler d'anuncis

MODIFICACIÓ CONCURS INSTAL·LACIONS TEMPORALS PLATJA D’OLIVA

PROJECTE SERVEIS DE TEMPORADA ANY 2014. MODIFICACIÓ CONCURS INSTAL·LACIONS TEMPORALS

Com a conseqüència del desviament del curs de la Sèquia del Vedat en la seua desembocadura per causes naturals imprevistes i que ha suposat una alteració substancial de la configuració de la platja en aquesta zona, s’ha comprovat la impossibilitat física d’ubicar la instal·lació del XIRINGUITO identificat com ENTITAT Núm. 38 i la instal·lació de HAMACAS núm. 37. Per l’anterior, es modifica l’anunci del concurs convocat eliminant aquestes instal·lacions que no seran objecte d’adjudicació.

S’adverteix als interessats en aquesta instal·lació que no presenten proposta sobre les mateixes. Cas d’haver-se presentat, en el moment de l’obertura dels sobres el dia 10 de juny de 2014, les propostes sobre aquestes instal·lacions es retiraran i no seran tingudes en compte.