Salta al contingut

Ajuntament / Tauler d'anuncis

Procediment de pública concurrència de les autoritzacions demanials per a l’explotació d’instal·lacions temporals en domini públic marítim-terrestre en les platges d’Oliva, Temporada 2016 (termini finalitzat)

El termini de presentació de pliques finalitza a les 14.00 hores del proper dilluns 4 de juliol de 2016.

La documentació que pots consultar és la següent:

  • PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
  • ANNEXE I DEL PLEC (autorització de la Demarcació de Costas per a 2016)
  • PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
  • ANUNCI DE LICITACIÓ
  • RECTIFICACIÓ ERRORS PLEC ADMINISTRATIU

  • ANUNCI DE LICITACIÓ PUBLICAT AL DOGV