ACTUACIONES PARA LA ACCESIBILIDAD

Tot l’espai és de lliure accés per als usuaris de la platja.
Els accessos a l’arena de la platja són sols per a vianants.
Per tal de clarificar la ubicació dels equipaments a les platges d’Oliva, els accessos a la platja d’Oliva s’han identificat seguint un codi tipus “a.bb”, on:
“a” correspon al nombre de platja de Nord a Sud:

1  Terranova
2  Pau Pi
3 L’Aigua Blanca
4 Rabdells
5 L’aigua Morta
6 Les Deveses

“bb”, correspon al nombre d’accés dins de cada platja numerat de Nord a Sud. Per exemple, l’accés
4.12, correspon a la platja 4 ( l’Aigua Morta) accés numero 12.
La ubicació dels mateixos queda dibuixada en el plànols del Pla de Temporada.

Total accessos:
103 ( aproximadament un accés cada 85 m.), i es classifiquem com a: principals, de primera categoria, de segona categoria i de tercera categoria.

1.19 Platja de Terranova Accés Sud; C/ Assagador de Carro.
2.03 Platja Pau Pi Accés zona verda Alfons el Magnànim.
3.01 Platja l’Aigua Accés inici Avinguda dels Muntanyars.
4.10 Platja de Rabdells Accés C/ Lloc Nou de Sant Jeroni.
5.06 Platja l’Aigua Morta Accés Avinguda Oliva Nova.
6.11 Platja Les Deveses Accés del Camí del Vall Nou.

Els accessos fixos, amb travesses de fusta o amb passarel·les desmuntables estan dibuixats en els plànols del Pla de Temporada.
El accessos principals de totes les platges es dotaran de:

  • Accés de fusta desmuntable de doble ample (2,40 m).
  • Rentapeus (es recomanen 2).
  • Dos papereres.
  • Recollida Selectiva.
  • Plànol de la platja.
  • Tòtem informació qualitat aigua de bany.

Els accessos de primera categoria es procurarà que disposen de passarel·la de fusta d’ample 1,20mts., rentapeus y paperera.

Passarel·les desmuntables de fusta.
Segons allò que s’ha indicat en el punt anterior es preveu disposar de passarel·les desmuntables en les platges durant la temporada de bany segons s’ha dibuixat en els plànols del Pla de Temporada.
Platges accesibles
L’accessibilitat per a discapacitats queda garantida al litoral d’Oliva mitjançant:
Platges accessibles:

– Platja Terranova-Burguera. (C/Pomer)
– Platja Aigua Blanca (Plaça Europa)
– Platja accessible San Fernando (C/Jacomart).

Punt accessibles:

– Platja Pau Pi, accés 2.1 en zona verda c/ Alfons el Magnànim.

PLATGES ACCESIBLES
PLATJA  TERRANOVA  PAU PI AIGUA BLANCA RABDELLS AIGUA MORTA LES DEVESES
NOM  KIKO-TERRANO AIGUA BLANCA SAN FERNANDO
PLATAFORMA EN M2 200 200 200
PASSAREL·LA AMPLE ESPECIAL 120 35 60
 DOTACIÓ

-WC QUÍMIC

-VESTIDOR

-DUTXA

-OMBRES

-RECOLLIDA

-WC

-QUÍMIC

-VESTIDOR

-DUTXA

-OMBRES

-WC

-QUÍMIC

-ESTIDOR

-DUTXA

-OMBRES

 

PUNTS ACCESIBLES
PLATJA TERRA NOVA PAU PI AIGUA BLANCA RABDELLS AIGUA MORTA LES DEVESES
PLATJA ACCESIBLE MITJA GALTA
 M2
M PASSAREL·LA AMPLE ESPECIAL 30
DOTACIÓ WC QUÍMIC
UBICACIÓ

Cada una d’aquestes zones adaptades per a l’accessibilitat disposa de zona delimitada de pàrking.
La ubicació la podem veure en els plànols del Pla de Temporada 2015.
Accessos per a vehicles autoritzats
L’accés a les platges de vehicles està expressament prohibit, només podran accedir aquells vehicles degudament autoritzats a fi de realitzar les tasques de neteja platja, vigilància, salvament, socorrisme, primers auxilis, emergències i altres actuacions necessàries.

Accessos vehicles autoritzats TERRA NOVA PAU PI AIGUA BLANCA URBANA AIGUA BLANCA NO URBANA RABDELLS AIGUA MORTA LES DEVESES TOTAL
Identificac i/ó Accessos 1.21 2.02 3.01 4.12 5.01 6.13 6