Salta al contingut

Premsa

Obres presa Rambla Gallinera

L’Ajuntament d’Oliva informa que la societat estatal Aguas de las Cuencas del Mediterraneo, Acuamed, que depén del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, està executant a bon ritme les obres per a construcció de la presa de laminació de la Rambla de la Gallinera, situada entre els termes municipals d’Oliva i l’Adsubia (límit entre València i Alacant).

Així, l’última trava administrativa, la de fer possible l’ocupació temporal dels quasi 42.000 m2 de Muntanya d’Utilitat Pública necessaris per a l’execució de les dites obres, s’ha salvat recentment gràcies a la col·laboració i coordinació entre les distintes administracions competents.

Després de la firma del plec de condicions particulars que regulen la dita ocupació temporal, les obres poden continuar al ritme previst. Esta presa forma part de l’actuació, desenvolupada per Acuamed, de “Laminació i millora del drenatge de la conca de la Rambla de la Gallinera (València)”, que suposa una inversió global de 43 milions d’euros. Es tracta d’una de les majors inversions de caràcter públic realitzades a la localitat d’Oliva, i la presa és un dels seus elements més importants, amb una inversió de més de 16 milions d’euros.

Després de la realització d’una sèrie d’estudis geotècnics complementaris en la zona de fonamentació de la presa, els treballs es van reprendre el passat estiu i en l’actualitat, es desenvolupen amb normalitat.

L’actuació de laminació i millora del drenatge de la conca de la Rambla de la Gallinera està orientada a donar solució definitiva als problemes provocats pels efectes de les avingudes, a causa de les gotes fredes que es produïxen en la zona cada any, permetent desaiguar els excedents i garantint la seguretat de la població enfront d’inundacions.

La resta de les actuacions incloses en el projecte que desenvolupa Acuamed, entre les quals figuren canalitzar parcialment i condicionar el llit de la Rambla de la Gallinera fins aigües avall del seu encreuament amb la carretera N-332 o la transferència del riu de l’Alfadalí a la rambla, es troben pràcticament finalitzades.