Salta al contingut

Premsa

Ajudes econòmiques per a associacions per al foment del valencià

El DOCV del dia 1 d’abril publica l’ordre 15/2014, de 26 de març, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les associacions cíviques sense finalitat lucrativa, els sindicats, les associacions professionals, les universitats i altres entitats sense ànim de lucre, per al foment del valencià en 2014.

Les subvencions es poden demanar fins el dia 19 d’abril, i cada entitat només podrà sol·licitar subvenció per un dels tres programes:

Programa A. Cursos d’ensenyament del valencià destinats a persones adultes. (duració mínima de 60 hores i finalitzar abans del 13/10/2014)

Programa B. Activitats de l’entitat que tinguen com a objectiu afavorir, difondre i promoure l’ús del valencià en l’entitat o en la població en general. (edició en valencià del material de difusió, de divulgació i d’informació sobre l’entitat i les seues activitats, com ara llibres, revistes, programes, fullets, catàlegs, cartells, revistes o pàgines web).

Per a poder optar a la subvenció en este programa, l’import mínim de l’activitat per a la qual se sol·licita la subvenció ha de ser de 2.000 euros.

Programa C. Funcionament d’oficines o servicis de l’entitat de promoció de l’ús del valencià. (sufragar part dels costos del personal de l’oficina).

 

Per a qualsevol consulta poden passar per l’Oficina de Promoció de l’Ús del Valencià de l’ajuntament (Agència AVIVA per al Foment del Valencià) (primera planta).