Salta al contingut

Premsa

Oliva ofereix 43 beques dins de la convocatòria “La Dipu et beca 2014”

La Diputació de València i l’Ajuntament d’Oliva oferixen de nou aquest estiu la possibilitat de fer pràctiques a través del programa la Dipu et Beca. Enguany, s’oferten un total de 43 beques per tal que joves estudiants puguen gaudir de l’experiència d’acostar-se al món laboral prop de casa, en el seu propi municipi. L’objecte de la present convocatòria és la concessió de fins a un màxim de 43 beques.

Les instàncies i les bases de la convocatòria es poden descarregar i consultar a la web municipal www.oliva.es i al tauler d´anuncis de l´Ajuntament d´Oliva . Els estudiants interessats poden presentar la seua instància des del 19 de maig fins al 29 de maig (tots dos inclosos) al registre de l´ajuntament.

El període de durada de les beques comença l’1 de juliol del 2014 i finalitzarà com a màxim el 31 d´agost, sent la durada inicial d’1 mes, i es podrà prorrogar automàticament fins al màxim de dos mesos, excepte comunicació de finalització anticipada de la beca a l’estudiant, la qual es notificarà, almenys, 5 dies naturals abans del seu acabament.

Les bases d’enguany incorporen novetats respecte a la d’anys anteriors. La principal és que s’han ampliat els estudis oferits a les bases per tal que més estudiants puguen obtar a una d’aquestes beques. La segon és que els propis estudiants realitzaran una autobaremació dels seus mèrits a través d’un full que es presentarà junt amb la sol·licitud. Per últim, cada grup municipal, a més del Consell Local de la Joventut, comtarà amb un representant que actuarà d’oient (sense veu ni vot) dins del comissió avaluadora.

L’import pressupostat per a aquesta convocatòria es de 11.585,92 euros a càrrec de l’Ajuntament (20% de l’import de les beques) i 34.400 euros a càrrec de la Diputació de València (80% de l’import de les beques),la qual cosa suposa un cost total de 45.985,92 euros.