Salta al contingut

Premsa

Les dunes d’Oliva seran declarades zona d’especial conservació

La Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, ha comunicat a l’Ajuntament d’Oliva, que a través de la Direcció General del Medi Natural, s’està tramitant un projecte de Decret del Consell de la Generalitat Valenciana, en compliment d’una directriu europea, per tal de declarar com a Zona d’Especial Conservació(ZEC) els Llocs d’Importància Comunitària (LIC) del territori valencià, entre els quals es troba en l’apartat de Dunes de La Safor, el cordó dunar de les platges d’Oliva, i que afecta a les platges de la Terranova, de l’Aigua Blanca (la part no urbanitzada), de Rabdells, de l’Aigua Morta i de les Deveses.

 

La comunicació s’ha realitzat per tal que l’administració local faça els suggeriments i les observacions que calga.

 

La declaració vindrà acompanyada d’unes normes de gestió, a més d’un Pla de Compatibilització de l’espai natural, que regiran i serviran per supervisar qualsevol activitat que es duga a terme en estes platges, amb la finalitat d’aplicar les mesures de conservació manteniment o el restabliment, en un estat de conservació favorable, de l’habitat natural i les sues poblacions d’espècies, entre les quals es troba el “Corriol” (charadius alexandrinus), i que segons la directriu d’aus la seua preservació és prioritària.

 

Les normes d’aplicació per a les platges d’Oliva es subdividiran en tres grups:

 

Les actuacions No autoritzables: les que van de l’1 de març a l’1 de juliol, i així estiguen considerades dins del futur Pla de Compatibilització de l’ús públic i la conservació dels ecosistemes dunars, com poden ser l’explotació turística, qualsevol abocament de material o residu i totes aquelles que puguen produir la contaminació del sòl o subsòl.

 

Les actuacions que requeriran avaluació de repercussions sobre l’habitat i les espècies, com ara les d’ús públic del medi en grups organitzats de més de 30 persones, competicions esportives i altres esdeveniments lúdics i culturals.

 

Les actuacions que No requeriran avaluació de repersucions, com son les que van encaminades a la conservació, rehabilitació, millora o manteniment de les infraestructures existents, així com totes les relacionades amb la conservació dels espais de la Xarxa Natura 2000.

 

Dins del termini reglamentari de 45 dies d’exposició pública d’este projecte de decret, l’Ajuntament d’Oliva, mitjançant la Regidoria de Medi Ambient i amb l’aprovació del Ple, ha indicat que:

 

– Estes mesures de gestió afectaran al 60% de les nostres platges.

 

– Fins que no s’elabore el Pla de Compatibilització de l’ús públic i conservació dels ecosistemes dunars, les actuacions prohibides/permeses no queden aclarides.

 

– El Pla de Temporada de Platges quedarà supeditat a l’avaluació de repercussions sobre l’hàbitat i les espècies (segons el Decret 60/2012, de 5 d’abril).