Salta al contingut

Premsa

Acord de custòdia per fomentar la participació ciutadana en la millora i conservació del Medi Ambient

El regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Oliva, Pepe Salazar, i la Fundació Limne, han presentat un projecte de custòdia fluvial per a fomentar la conservació i millora del medi ambient a través d’activitats i propostes de participació ciutadana i voluntariat ambiental.

 

Ambdues entitats, que ja treballaven juntes de manera puntual, enfortixen a través d’este acord de custòdia el vincle que les unia, per a desenvolupar conjuntament activitats en què confluïsquen interessos mutus, com ara la valorització dels ecosistemes fluvials  i la implicació de la ciutadania de la població d’Oliva en el coneixement i millora d’eixos espais.

 

La custòdia fluvial és un mecanisme de conservació, un engranatge que permet generar la corresponsabilitat dels usuaris i propietaris vinculats a rius i zones humides en col·laboració amb les administracions competents i entitats conservacionistes, en un ànim de treballar junts per afavorir la conservació de la biodiversitat i la millora de l’estat ecològic

 

La Fundació Limne porta temps estenent esta metodologia per tot el territori. Sales Tomás, directora de Limne, explica que a estos projectes els anomenen “Adopcions de Riu”, no perquè existisca una voluntat de propietat, sinó pel fet que la gent acaba vinculant-se a nivell personal en la cura i manteniment del tram de riu que passa pel seu municipi. Amb les Adopcions de Riu es fomenta que grups de voluntariat participen de forma indirecta en la gestió dels terrenys situats en els rius o el seu entorn immediat.

 

A l’acte de firma de l’acord i presentació del projecte  ha assistit, en representació de l’Ajuntament d’Oliva, el regidor de Medi Ambient, Pepe Salazar, que ha assenyalat que “els rius i les zones humides constituïxen hàbitats naturals d’alt valor, conformen paisatges culturals i posseïxen un gran atractiu social. Els hàbitats de ribera, especialment la seua vegetació, tenen una gran importància en la millora de la qualitat fisicoquímica i biològica de l’aigua, proporcionen refugi i recursos a una gran varietat d’espècies i són un element essencial per a la conservació de la biodiversitat. El municipi d’Oliva compta amb una gran xarxa hídrica, conformada per marjal, rius, sèquies i valls, amb unes característiques molt definides i de gran riquesa, i que singularitzen i marquen les costums i cultura dels olivers”.

 

També han assistit a la signatura del conveni, Joan Orquín, president de l’Agenda Local 21 i Fran Atienzar en representació de Joves Ecologistes d’Oliva.

 

 

Durant els pròxims mesos les entitats promotores i els voluntaris i voluntàries que es sumen al projecte, organitzaran jornades per fer el seguiment de les poblacions de certes espècies amenaçades, com les rates penades o els amfibis.