Salta al contingut

Premsa

Modificació ordenança domini públic

La Regidoria d’Hisenda ha anunciat la modificació de l’ordenança fiscal que regula l’ocupació del domini públic i que inclou els guals, les terrasses de bars/restaurants i els mercats a la via pública.

 

Amb esta modificació es regula que “es podrà sol·licitar l’ajornament i fraccionament d’estes taxes de la forma que més convinga als ciutadans, sense cap cost extra, ni interés” assenyalava la regidora d’Hisenda, Ana Morell. Fins ara, esta alternativa no estava regulada per l’ordenança fiscal anterior.

 

Esta mesura servirà, per exemple, per tal que “el nostre sector hostaler puga complir d’una forma més còmoda amb les seues obligacions amb l’ajuntament, pagant d’una forma fraccionada la taxa d’ocupació de la via pública per les seues terrasses”

 

Així mateix, esta mateixa modificació també servirà per a regular el pagament de la taxa que afecta als guals. Fins ara, quan un ciutadà sol·licitava un gual a l’ajuntament havia d’abonar una taxa per la seua tramitació i alhora una altra per l’any complet de concessió.

 

“A partir d’ara, el ciutadà pagarà només la taxa administrativa i, la segona, l’abonarà quan l’ajuntament li aprove la concessió del gual, i no abans com es feia fins ara. Era injust que els ciutadans hagueren d’avançar els seus diners donat que, pel tipus de tramitació, transcurrix un temps des que es sol·licita el gual fins que s’emet un informe favorable ” explicava la tinent d’alcalde, Ana Morell.

 

Estes modificacions varen ser aprovades en el Ple de l’Ajuntament d’Oliva, i entraran en vigor, aproximadament, a finals dels proper mes de juliol.

 

“Des de la Delegació d’Hisenda estem fent un esforç molt important per tal d’agilitar els tràmits administratius que han de realitzar els nostres ciutadans amb l’única intenció de minimitzar al màxim les seues càrregues fiscals” assenyalava la regidora Ana Morell.

 

En este sentit, cal recordar que els ciutadans d’Oliva tenen a la seua disposició un Pla de Pagament Personalitzat al qual poden acollir-se ja de cara al proper any 2015, per tal de pagar els seus tributs municipals de la forma que més els convinga i rebent, així, una bonificació del 3%.