Salta al contingut

Premsa

Taller d’Ocupació “Centelles Oliva”

L’Ajuntament d’Oliva, a iniciativa del tinent d’alcalde delegat d’Ocupació i Empresa, David González, ha sol·licitat subvenció al SERVEF per dur a terme un Taller d’Ocupació a la ciutat, amb el nom de “Centelles Oliva”.

L’objectiu principal del taller d’ocupació és millorar l’ocupabilitat de persones en l’atur a Oliva, a través del projecte d’intervenció, posada en valor i millora paisatgística del parc públic de la muntanya de Santa Anna.

Igualment, són també objectius generals del projecte:

– Conservar i millorar el medi natural (millora de l’entorn natural i qualitat mediambiental i millora de l’accessibilitat i mobilitat)

– Posar en valor els recursos naturals (promoció econòmica: creació d’ocupació i oportunitats i millora de les infraestructures de l’entorn i serveis locals)

– Conservar i restaurar la coberta vegetal

– Potenciar l’ocupació i l’emprenedoria sostenible

– Generar activitat turística compatible basada en el medi natural

El taller comptarà amb tres especialitats professional, com són: Promoció Turística Local i Informació al Visitant; Repoblaments Forestals i Tractaments Silvícoles; Operacions Auxiliars d’Acabats Rígids i Urbanització.

El projecte compta amb un pressupost total de 319.132,92 euros, dels quals l’Ajuntament d’Oliva es compromet a aportar 47.151,13 euros. Està adreçat a un total de 30 persones desocupades, 10 per especialitat, que gaudiran d’un contracte de formació i d’aprenentatge al llarg de 6 mesos, amb la finalitat de millorar la seua qualificació professional i afavorir-ne la seua inserció laboral. De fet, el taller d’ocupació també compta amb un Pla d’Acompanyament a la Inserció, que es durà a terme al llarg dels tres mesos posteriors a la realització del taller.

En declaracions als mitjans de comunicació, David González ha manifestat que “amb este taller d’ocupació seguim complint amb el nostre compromís d’ajudar en tot allò que estiga en les nostres mans per a alleujar la situació d’atur que viuen moltes famílies d’Oliva. Ara, esperem que la Generalitat Valenciana valore l’esforç realitzat per l’ajuntament, i la necessitat de les famílies de la nostra ciutat, ja que des de l’any 2001, Oliva no ha rebut cap subvenció per a tallers d’ocupació”.

González també ha assegurat que en cas de no rebre subvenció per al taller d’ocupació per part del SERVEF, l’Ajuntament d’Oliva invertirà igualment els diners compromesos per a un pla d’ocupació local.

Des de gener de 2014, moment en el qual David González es va fer càrrec de la Regidoria d’Ocupació i Empresa, s’han dut a terme 8 tallers d’ocupació i orientació laboral, jornades d’assessorament dirigides a empreses, un curs de motivació emprenedora, l’ajuntament ha participat en la formació de la Càtedra d’Innovació de la UPV-Campus de Gandia, s’ha signat un conveni amb Caixa Popular, com a cooperativa valenciana de crèdit, per facilitar la prestació de microcrèdits a emprenedors, s’ha arribat a acords i estem treballant conjuntament amb FEVECTA (Federació Valenciana d’Empreses Cooperatives de Treball Associat), i el CEEI (Centre Europeu d’Empreses Innovadores), s’ha gestionat la subvenció per contractar al llarg de l’estiu 114 persones desocupades del règim agrari, a més de reforçar les funcions pròpies de l’ADL i les de centre col·laborador del SERVEF, optant pel treball en equip i la transparència.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

El Programa de Tallers d’Ocupació es configura com un programa mixt d’ocupació i formació, cofinançat pel Fons Social Europeu, que té per objecte millorar l’ocupabilitat de les persones desocupades incloses en els col·lectius a què va dirigit, per mitjà de la realització d’obres o servicis d’interés general i/o social, que possibiliten als alumnes treballadors la realització d’un treball efectiu per mitjà del contracte per a la formació i l’aprenentatge que, junt amb la formació professional ocupacional rebuda, en procure la qualificació professional i n’afavorisca la inserció laboral.

Les persones destinatàries d’este programa hauran de complir els requisits mínims següents:

– Tindre vint-i-cinc anys o més.

– Ser desocupades, és a dir, persones demandants d’ocupació no empleades, registrades en el Servef.

– Complir els requisits establerts en la normativa d’aplicació per a formalitzar un contracte per a la formació i l’aprenentatge.

Amb caràcter general, i sempre que complisquen els requisits mínims exigits, tindran la consideració de col·lectius prioritaris:

– Les dones, en especial les víctimes de violència de gènere.

– Les persones amb discapacitat.

– Les persones en situació o risc d’exclusió social.

– Les persones majors de 55 anys

– Les persones amb baixa qualificació.

– Les persones en desocupació de llarga duració.

Els Tallers d’Ocupació tindran una duració de sis mesos, que es podria estendre, en funció del mòduls programats, fins a un màxim d’un any.

foto arxiu david gonzalez