Salta al contingut

Premsa

Nova jornada de Voluntariat Ambiental

El Regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Oliva, Pepe Salazar, convoca una nova jornada del seu projecte de voluntariat ambiental, que s’organitza conjuntament amb la Fundació Limne.
 
Esta nova sessió, que tindrà lloc el pròxim 20 de setembre, a les 09.00 h a la zona del riu Bullent, tindrà com a objectiu formar grups de voluntaris que, de manera periòdica, prenguen dades de la qualitat de les aigües del riu Bullent.
 
El regidor Pepe Salazar ha destacat que “el voluntariat ambiental és una ferramenta més per a fomentar la participació ciutadana en la conservació i millora dels espais naturals del municipi”, destacant, d’altra banda, que “la presa de mostres que proposa Limne és una activitat que, des d’una perspectiva lúdica i didàctica, permet obtindre una fotografia de la qualitat biològica de les nostres aigües que serà interessant seguir amb atenció”.
 
Els voluntaris del projecte analitzaran, amb uns reactius, la xifra de ph, nitrats i oxigen dissolt del tram de riu de què decidisquen fer-se càrrec. Després d’eixa primera valoració, estudiaran la presència de bioindicadors, ja que l’existència de certes larves d’insectes, gasteròpodes o crustacis pot revelar l’estat de qualitat de l’ecosistema fluvial. Cada grup o família de macroinvertebrats està associada a una qualitat diferent i la imatge final ens mostra la qualitat de l’ecosistema, que s’emmarca en un dels cinc nivells que assenyala la Directiva Marc de l’Aigua.
 
Les dades es traslladen a les entitats gestores.
 
Des de Limne assenyalen que “la conservació de la natura és una preocupació de creixent interés social que s’ha d’abordar des d’una òptica àmplia que integre iniciatives de coresponsabilitat, públiques i privades, amb ànim de conservar i millorar el patrimoni natural”. És per això que consideren imprescindible “teixir una xarxa col·laboradora entre totes les institucions vinculades al medi fluvial i la ciutadania”.
 
Així doncs, les dades proporcionades pels voluntaris es passen al Banc de Dades de Biodiversitat de la Generalitat Valenciana, pel seu ús en la gestió del territori. D’altra banda, la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient col·labora en la revisió i validació de les dades aportades.
 
El punt de trobada serà baix del pont de l’autopista del camí de la Font Salada, el pròxim dissabte a les 9.00 h.