Salta al contingut

Premsa

El regidor d’Ordenació del Territori inicia els tràmits que permetran connectar les platges d’Oliva i Piles

El regidor d’Ordenació del Territori, Vicent Canet, ha fet públic que l’Ajuntament d’Oliva treballa en el projecte que permetrà unir les platges de Piles i Oliva, amb la prolongació de l’Avinguda dels Llauradors de la platja d’Oliva, fins la Ronda Oest de la platja de Piles.

Es tracta d’un important projecte que, a banda de possibilitar la connexió entre totes les platges del sud de la Safor (el denominat “interplatges”), també permetrà desbloquejar dos importants temes més.

Per una banda, el conflicte que des de fa anys existeix amb Iberdrola Distribución referent al traçat de la línia elèctrica que ha de subministrar més energia a les platges de Piles i Miramar, provinent de la subestació elèctrica d’Oliva (ubicada al camí Pont de Bolo).[i]

I, per altra banda, solucionar els problemes del PAI Terranova 1 i del Sòl Urbanitzable No Programat que fita amb la mar. Problemes ocasionats per la modificació de la línia de costes que es va fer als anys 90, quan una part del sòl classificat com a urbà en el PGOU de 1982 (5.700 m2) va passar a tindre la consideració de domini públic marítim-terrestre.

 

Un projecte ja previst al PGOU de 1982

El PGOU d’Oliva, aprovat l’any 1982, ja preveia un vial de 16 metres d’ample que unira les platges dels dos termes municipals del sud de la Safor.

En l’actualitat, Piles ha desenvolupat urbanísticament el sud de la seua platja i ha arribat fins la mateixa fita dels termes, constituïda pel barranc de Beniteixir (també conegut com barranc de “Palmera”).

Per la seua banda, Oliva ha desenvolupat els sectors 6 i 19 al nord del seu territori litoral, els quals compten amb una ronda perimetral de 16 m d’ample denominada “Avinguda dels Llauradors” que finalitza bruscament a l’extrem nord de l’esmentat sector 19, i queda un espai de 505 metres lineals per unir ambdues rondes perimetrals: dels quals 439 m corresponen al terme municipal d’Oliva i els 66 m que resten al de Piles.

 

El pont sobre el barranc de Beniteixir

Aquest projecte s’ha de complementar amb la construcció d’un pont sobre el barranc de Beniteixir, al finançament del qual es va comprometre la Diputació de València en 2013, davant els alcaldes de Piles, David Morant, i Oliva, David González

 

El Pla Especial de Terranova

La Regidoria d’Ordenació del Territori esta treballant per obtindre el sòl que permetrà fer possible esta connexió tan important entre els dos termes municipals, alhora que facilitarà un traçat alternatiu al que va plantejar inicialment Iberdrola Distribución per a la línia elèctrica d’alta tensió.

La solució: un Pla Especial[1] de tota la borsa de sòl compresa entre el final del sector 19 i el barranc de Palmera i entre la prolongació de l’Avinguda dels Llauradors i la mar, espai conegut popularment com la “terra nova”, que té una superfície total de 138.862 m2.

Aquest Pla Especial inclourà els actuals Programes d’Actuació Integrada (PAIs) de Terranova I (25.977 m2), Terranova II (21.633 m2) i Terranova III (15.853 m2), juntament amb les dos borses de Sòl Urbanitzable No Programat que fiten amb la platja (9.553 m2) i amb el futur vial (71.546 m2), respectivament.

El referit Pla Especial també pretén l’ordenació de la infraestructura viària que unirà les dos platges, fent possible l’obtenció del sòl necessari a través de reserves d’aprofitament en el futur sector.

 

Uns projectes ambiciosos, però amb els peus a terra

Vicent Canet assenyala que s’ha tingut molt en compte la difícil situació econòmica per la qual travessem la majoria de la ciutadania.

Per aquest motiu, la tramitació i aprovació del Pla Especial de Terranova no significarà l’execució immediata de cap procediment urbanístic. De fet, el regidor d’Ordenació del Territori ja va proposar, en octubre de 2012, la suspensió temporal per dos anys (prorrogables) dels PAIs de Terranova 2 i Terranova 3 (juntament amb Kiko 5); suspensions temporals que van ser definitivament aprovades en maig de 2013.

Seguint aquesta mateixa línia, Vicent Canet proposa que, una vegada tramitat i aprovat el Pla Especial, i creat el nou gran sector de la Terranova, se suspenga temporalment la seua execució, tal i com ja s’ha fet amb dos dels PAIs inclosos dins del mateix.

De la mateixa forma, l’execució del vial de prolongació de l’Avinguda dels Llauradors, valorat en un pressupost d’execució material de 936.481,20 euros (tan sols la part corresponent al terme municipal d’Oliva, sense incloure el pressupost del pont sobre el barranc de Beniteixir, valorat en un PEM de 106.647,68 euros), s’ha de plantejar per fases.

La primera d’aquestes fases té un objectiu clar: l’obtenció del sòl sobre el qual, en el futur, s’executarà l’esmentat vial. Amb la qual cosa, recordem, es resoldran dos importants qüestions més: fer possible el traçat alternatiu a la línia plantejada per Iberdrola Distribución en 2007 (soterrant el cablejat d’alta tensió per l’interior d’aquest sòl de domini públic), i regularitzar la precària situació de la canalització del clavegueram dels sectors 6 i 19.

 

Les gestions realitzades pel Departament d’Urbanisme per fer possibles els projectes

En els últims mesos, la Regidoria d’Ordenació del Territori ha estat treballant intensament per fer possible aquest vial. El passat 17 de juliol el regidor Vicent Canet es va reunir amb el director territorial de València de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, Vicente Collado, per tractar la qüestió d’aquest vial i determinar quin instrument de planejament seria el més adequat per fer-lo possible. I en el pressupost municipal de 2014, recentment aprovat, s’ha dotat una partida pressupostària per a l’obtenció del sòl necessari per al futur vial i els honoraris de redacció del Pla Especial de Terranova.

En breu es procedirà a la contractació de l’esmentat Pla Especial i dels seus documents i estudis annexos.

“Es tracta d’un projecte molt important per a la nostra ciutat. Una de les grans apostes de la legislatura. La connexió entre les platges de Piles i Oliva és una assignatura que teníem pendent des de fa temps, i que permetrà la unió pel litoral de totes les platges saforenques al sud del Serpis. Amb aquest gran projecte, també es desbloquejaran altres importants assumptes que ens preocupaven: un traçat alternatiu per a la línia elèctrica a Piles, i una via de solució per als problemes ocasionats per la modificació de la línia de costes que es va fer als anys 90, tant en el PAI de Terranova I, com en el Sòl Urbanitzable No Programat que fita amb la mar” assenyalava el regidor d’Ordenació del Territori, Vicent Canet.

 

Detalls tècnics del vial de prolongació de l’Avinguda Llauradors

El vial té una longitud de 505 m lineals (439 m d’Oliva i 66 de Piles), i una amplària de 16 m. Més de 8.100 m2 en total (7.777,63 m2 en el terme d’Oliva), sota els quals es contemplen xicotets canals de futures infraestructures (línies elèctriques, línies de telefonia, gas…)

Ha de salvar les barreres del barranc de Beniteixir (fita dels termes) i del Vall de la Terra nova.

Té un pressupost d’execució material d’1.201.757,88 euros, dels quals 936.481,20 euros corresponen al traçat del terme municipal d’Oliva, 158.629 euros al del terme municipal de Piles, i 106.647,68 euros corresponen al pont sobre el barranc de Beniteixir. A aquestes xifres cal sumar-li el 16% de despeses generals, 6% de benefici industrial i el 21% d’IVA.

Final de la Ronda Oest de la platja de Piles