Salta al contingut

Premsa

Ordenació del Territori presenta al veïnat un pla de treball i iniciatives per al Raval d’Oliva

El regidor, Vicent Canet, dóna compliment a l’acord plenari del 31 de juliol, a petició de les associacions del barri, i espera que el treball conjunt i l’aportació de tots donen lloc a un document “digne per al Raval d’Oliva”.

Hi ha previstes sessions de treball inicials obertes a tots els membres de la corporació que vulguen participar, juntament amb els tècnics pertinents i representants veïnals, amb l’objectiu de  completar (o esmenar) la identificació de problemàtiques, i ampliar (o esmenar) la llista d’iniciatives.

 

En la sessió plenària de 31 de juliol de 2014 es va aprovar per unanimitat una moció, a petició de les tres associacions que conformen el barri del Raval (Associació veïnal Raval-Gerreria, Associació de veïns el Pinet, i Associació de veïns el Raval), que venia a recollir les inquietuds que, amb anterioritat, ja havien plantejat les associacions en multitud d’ocasions.

D’aquesta forma, la moció de juliol de 2014 (presentada pel Grup Popular) planteja diverses aspiracions i preocupacions de les esmentades associacions. I la corporació municipal, en aprovar per unanimitat la referida moció, assumia com a pròpies aquestes aspiracions i preocupacions. Tot adquirint, alhora, el compromís de treballar conjunta i consensuadament per resoldre les referides preocupacions i assolir les legítimes i justificades aspiracions d’aquest barri tan singular i emblemàtic de la nostra ciutat.

“Per aquest motiu s’elabora el present document provisional. El qual no és altra cosa que un recull de propostes i suggeriments per tal de donar compliment a l’acord anteriorment esmentat”.

 

El present document comprén els següents apartats:

1) Proposta d’una metodologia de treball

2) Identificació de problemàtiques

3) Proposta d’iniciatives de caràcter global

4) Proposta per solucionar el deteriorament de les cases

5) Proposta d’iniciatives de caràcter puntual

Annex 1) Esborrany de text d’ordenança de Registre de Solars

Annex 2) Ordres d’execució i exp. de ruïna a l’àmbit del Centre Històric

 

“Finalment, cal remarcar que es tracta d’un material incipient, sense majors pretensions. Serà el treball col·lectiu, la suma de voluntats i d’aportacions el que farà possible l’elaboració d’un document digne del barri del Raval de la nostra ciutat”, ha assegurat el regidor d’Ordenació del Territori, Vicent Canet.

 

Hi ha previstes sessions de treball inicials obertes a tots els membres de la corporació que vulguen participar, juntament amb els tècnics pertinents (5 de novembre) i representants veïnals (13 de novembre) amb l’objectiu de  completar (o esmenar) la identificació de problemàtiques, i ampliar (o esmenar) el llistat d’iniciatives.