Salta al contingut

Premsa

Inici treballs silvicultura preventiva a Santa Anna

Pepe Salazar, regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Oliva, informa i mostra la seua satisfacció pels treballs que hui s’han iniciat de silvicultura preventiva per a la creació d’una banda auxiliar lliure de vegetació al voltant del Castell de Santa Anna, l’interior del mateix, i el seu accés, a petició d’aquesta delegació.

L’actuació pretén disminuir la vulnerabilitat del castell i la massa forestal, a les zones més freqüentades pels visitants del parc. L’interès principal de l’actuació és la creació d’una zona de discontinuïtat de vegetació entre la massa forestal i les zones de pas i estada dels visitants del castell, amb la finalitat de disminuir el risc d’incendi forestal.

Aquestos treballs els està realitzant les Brigades Forestals d’IMELSA, a petició de la Delegació de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Oliva, sent aquesta una de les reivindicacions del fòrum de participació ciutadana de l’Agenda Local 21 i d’altres col·lectius locals, que han sol·licitat en diverses ocasions la reactivació del Parc de Santa Anna.

L’actuació es desenvoluparà sobre una longitud estimada d’uns 400 metres. S’actuarà sobre aquelles zones en què no hi haja una franja de discontinuïtat de més de 25 metres.

Aquest aspecte es verificarà “in situ” en el moment de realitzar els treballs adequats en cada tram. El seguiment dels treballs, en ser al voltant i interior d’un edifici històric, declarat com a Bé d’Interès Cultual (BIC), els realitza el tècnic arqueòleg municipal i el del departament de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Oliva.

Com s’ha indicat, es realitzarà una banda auxiliar. La seua amplària serà uns 25 m en total.

Es desbrossarà el matoll i es realitzarà una poda dels peus arboris de la banda auxiliar que es respecte, bé per la seua singularitat, per ser espècies protegides, o per formar part de la coberta arbòria que s’ha de respectar en cadascuna de les bandes. La poda es realitzarà fins als 2/3 de l’altura de cada peu, fins a una alçada màxima de 5 metres i es retiraran aquells exemplars, les arrels dels quals constitueixin un perill per a la conservació i estabilitat de les muralles del Castell.

Com a norma general s’actuarà preferentment sobre les espècies més inflamables, tot respectant les espècies protegides, singulars, etc. Els treballs es realitzaran de forma manual, seguint les instruccions i normes de seguretat per a la prevenció d’incendis en l’execució d’obres i treballs que es realitzen en terreny forestal o els seus voltants.

Els residus generats es trituraran i es dipositaran sobre el mateix terreny en què s’han eliminat, per formar una coberta protectora. Les restes vegetals que es puguen utilitzar com a fusta es tallaran convenientment, per al seu aprofitament.

Es considera que els treballs tindran una durada aproximada de  8 jornades efectives de treball. Atès que els treballs previstos es troben dins l’entorn del Bé d’Interès Cultural Castell de Santa Anna, s’ha obtingut l’autorització prèvia de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià.

 

neteja castell 3