Salta al contingut

Premsa

Oliva estalviarà 289.583 euros per substituir un préstec de l’any 2012 amb un altre de menor tipus d’interés

La tinent d’alcalde delegada d’Hisenda, Ana Morell, ha donat a conéixer que l’Ajuntament d’Oliva s’estalviarà 289.583 euros per substituir un prèstec contractat l’any 2012 per un altre amb un menor tipus d’interés i molt més favorable per a les arques municipals.

“Amb aquesta modificació no es canvia el nivell d’endeutament de l’ajuntament que es manté per sota del 60%. Vull recordar que el límit legal màxim és del 110%, per tant, ens trobem econòmicament molt millor que gran part d’altres administracions locals. Aquesta situació ha estat possible gràcies a la gran gestió portada a terme des del departament d’Hisenda en estos anys on ha primat el criteri de prudència i de control de la despesa. Això ha portat a garantir l’estabilitat presupostària i la sostenibilitat econòmica de les arques municipals.” assenyalava la regidora d’Hisenda, Ana Morell.

Aquesta proposta aprovada per l’Ajuntament d’Oliva requereix de l’aprovació definitiva del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

Cal recordar que la contractació del préstec, el 22 de maig de 2012, per una quantia de 2,6 milions d’euros, va ser concertada a través del Fons per al Finançament per al Pagament de Proveïdors Municipals, amb euribor més  diferencial del 3,85%.

A partir de la modificació, i segons l’informe d’Intervenció de l’Ajuntament d’Oliva, el diferencial passa al 0,99% per la qual cosa es considera un estalvi de 289.583 euros en aquesta nova operació a llarg termini.