Salta al contingut

Premsa

Oliva liquida el pressupost de 2014 amb un balanç positiu de 1,5 milions d’euros

Esta quantitat és la que ha pogut estalviar el consistori municipal durant el darrer any 2014

 

L’Alcaldessa en funcions i Regidora d’Hisenda, Ana Morell, va informar ahir al plenari que s’ha realitzat la liquidació del pressupost de l’exercici 2014 amb un balanç positiu d’ 1.500.000 euros.

 

Esta liquidació positiva reflectix que, amb mesura, els ingressos de l’exercici anterior han estat suficients per a fer front a les despeses pressupostàries. Així mateix, esta liquidació reflectix també un romanent de tresoreria per a despeses generals d’ 1.681.000 euros, xifra que és l’excedent d’exercicis anteriors i que proporciona liquidesa a l’ajuntament.

 

“Estes xifres posen de manifest el gran esforç i control de les despeses que s’ha realitzat des de la Regidoria d’Hisenda durant el darrer any. Quan es va confeccionar el Pressupost Municipal de 2014 ja es va anunciar que els nostres objectius eren molt clars; d’una banda, la prudència amb la baixada d’ingressos, i d’altra, amb el control de les despeses amb la renegociació de contractes que suposaren un estalvi a les arques municipals.  A més de prioritzar en serveis bàsics i, tot això, sense pujar impostos als ciutadans” assenyalava la regidora d’Hisenda, Ana Morell.

 

El darrer pressupost de 2014 va prioritzar en partides de benestar social (ajudes d’emergència) incrementant aquestes en més de 80.000 euros en tan sols tres anys (de 14.000 euros en 2012 a 100.000 euros en 2014).

 

“Esta liquidació positiva es reflex d’un pressupost real, prudent i responsable. Hem liquidat amb vora 600.000 euros més que l’any 2013 i tot això sense incrementar impostos als ciutadans, tan sols amb una major eficiència en la gestió recaptatòria i en el control de la despesa” explicava la regidora Ana Morell.

 

El Pressupost Municipal ha complit amb tots els objectius que marca la llei: estabilitat pressupostària, regla de despeses, el volum d’endeutament se situa per baix del 75% (actualment és del 43% en lloc del 55% de l’any 2013), i l’estalvi net és positiu.

 

La regidora d’Hisenda també ha avançat que, en breu, es traçaran les bases del nou pressupost municipal per a 2015 que tindrà com a punts fonamentals els de garantir els serveis bàsics de la ciutat, incrementar les ajudes socials, millorar els parcs infantils de la ciutat i posar en funcionament un Pla de Revitalització als Barris del centre històric i casc antic “ja que així em vaig comprometre amb les entitats veïnals d’estes zones d’Oliva”.

 

Per últim, la regidora ha fet un balanç positiu d’aquestos tres últims anys en que ha estat al front de la delegació d’Hisenda “ja que em pogut liquidar de forma positiva els pressupostos des de 2012 fins ara i, a més, s’ha aconseguit baixar del 75% al 43% actual el nivell d’endeutament municipal cosa que denota el sanetjament de les arques de l’Ajuntament d’Oliva”.

20150227_133311 quadre liquidació pressupost 2014-page-001